Kommunikasjonssjef

Martha jobber i Virke.

Foto: Virke

Hvorfor valgte du å studere statsvitenskap?

Jeg var samfunnsengasjert og ville gjøre verden til et bedre sted.

Hva er hovedarbeidsoppgavene i jobben din?

Jeg leder kommunikasjonsarbeidet i Virke, arbeidsgiverorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen i Norge.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Jobben min handler om politikk, samfunnsutvikling og næringsliv. Det er en fordel å ha et godt, analytisk blikk på samfunnet rundt oss og å vite hvordan styre og stell fungerer. Da kan jeg kommunisere på en god og formålstjenelig måte, for eksempel i møte med media.

Hva har du jobbet med tidligere?

Jeg begynte arbeidslivet med diverse praksisplasser og engasjement innen utenrikstjenesten og FN. Jeg ville lære mer om næringslivet og begynte som bedriftsrådgiver i et konsulentselskap.

Jeg savnet etter hvert å jobbe mer med politikk og samfunn og begynte i et kommunikasjonsbyrå. Der fikk jeg bruke både erfaringen fra næringslivet og bakgrunnen som samfunnsviter i jobben.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Bruk studietiden til å få praksiserfaring. Vær god på noen digitale arbeidsverktøy, i tillegg til fagkompetansen din. 

Forstå hva slags virksomhet du søker jobb hos og hvorfor du passer nettopp der – og vis det i søknaden. Generelle søknadstekster hvor søkerne bare skriver om seg selv overbeviser ikke.

Publisert 26. mars 2019 09:54 - Sist endret 26. mars 2019 09:54