Seniorrådgiver

Naomi jobber i Samfunnskontaktavdelingen til SiO.

Foto: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Etter råd fra Karrieresenteret på UiO begynte jeg jobbsøkingen på begynnelsen av det siste semesteret av masteren min. Det gjorde at jeg allerede ved innlevering hadde sikret meg en god, relevant og fast jobb. Jeg brukte søkemotorer, besøkte potensielle arbeidsgiveres nettsider og brukte nettverket mitt aktivt for å finne jobb. I tillegg var de ulike kursene hos Karrieresenteret svært nyttig i søknadsprosessen.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

I tillegg til utdanningen min, var det ingen tvil om at tidligere jobb-, organisasjons- og politisk erfaring skilte meg positivt ut i søkerbunken da jeg søkte på SiO-stillingen. Det at jeg har vært svært aktiv ved siden av studiene har også vært nyttig i studiene, siden det ga meg håndfast kunnskap å relatere den statsvitenskapelige litteraturen til. Det gjorde faget enda mer interessant og det var enormt fordelaktig da jeg skulle jobbe med masteroppgaven.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som seniorrådgiver i samfunnskontaktavdelingen ved SiO jobber jeg todelt, både for SiO og for Samskipnadsrådet som er det nasjonale samarbeidsorganet for alle studentsamskipnader. Jeg jobber med politikkutvikling og påvirkningsarbeid lokalt og nasjonalt. Det er også spennende å få den enorme bredden, siden jeg forholder meg til alle virksomhetsområder i SiO (bolig/eiendom, helse, restaurant, barnehage, rådgivning, karriereveiledning, foreninger og trening). Det er utrolig lærerikt å sette seg inn i alle disse fagfeltene og drive med påvirkningsarbeid overfor aktører på ulike nivåer.

Hva jobber du med akkurat nå?

En typisk arbeidsdag vil være å jobbe med høringssvar til departementene (alt fra barnehagefinansiering til plan- og bygningsloven), lage posisjonsnotater med faglig tyngde og innrettet den aktuelle politiske situasjonen, tilrettelegge for samarbeid mellom samskipnadene og andre i sektoren og jobbe med et samarbeidsprosjekt som skal bygge “studentbyen Oslo”. Det er med andre ord en læringsintensiv, studierelevant og spennende hverdag for en statsviter.

Hvordan bruker du utdanningen i jobben din?

Da jeg skulle velge tema for masteroppgave var jeg veldig bevisst på å finne en god balanse mellom tema som interesserer meg, relevans for fremtidige arbeidsgivere og gjennomførbarhet. Det gjorde at jeg endte opp med å undersøke norske aktørers påvirkning opp mot klimaforhandlingene i FN. Dette var også en av årsakene til at jeg fikk tillitsvervet som ungdomsdelegat i FN. Jeg ble valgt til å representere om lag 100 barne- og ungdomsorganisasjoner under Klimaforhandlingene i Paris, som en av to sivilsamfunnsrepresentanter på den offisielle norske delegasjonen.

Politiske forhandlinger og påvirkningsarbeid er noe jeg får brukt til daglig, både gjennom SiO-jobben og i arbeidet som ungdomsdelegat. Statsvitenskapen gjør at man forstår grunnstrukturen i styringssystemer, samtidig som man lærer å forholde seg til store mengder informasjon.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Bli bevisst på studienes jobbrelevans! Selv om statsvitenskap er et anerkjent studium, er det viktig at studenten selv klarer å formulere hvordan det man har lært kan brukes på ulike arbeidsplasser. Det å jobbe strukturert for å levere et godt produkt innen en gitt frist, metodekunnskapen og den politiske kunnskapen, er bare noen eksempler. Et emne jeg tok om internasjonale forhandlinger ga meg for eksempel kunnskap om forhandlingsteori som jeg faktisk har kunnet anvende på alt fra forhandlinger på en arbeidsplass til FN-forhandlinger.

Publisert 12. feb. 2016 13:52 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33