Førstekonsulent

Synnøve jobber for Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Evnen til å jobbe analytisk, forholde seg kildekritisk, og å takle store arbeidsmengder er verdifull lærdom fra masterstudiene. Foto: Privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg begynte å søke i midten av siste semester i masterløpet. Stillingsutlysningen fant jeg på Oslo kommunes hjemmesider. Jeg fikk god hjelp av Karrieresenteret til utforming av CV og søknad og var så heldig at jeg ble kalt inn til intervju.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

I tillegg til utdanningen min tror jeg jeg erfaringen som deltidsansatt i Norsk elbilforening og frivillige verv jeg hadde opp i gjennom studietiden var viktig. Jeg tror kombinasjonen av å skrive master, jobbe deltid og ha frivillige verv var positivt for å vise at jeg er motivert og har god arbeidskapasitet.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg jobber som saksbehandler i Serviceavdelingen i Bymiljøetaten. Vi mottar alt av publikumshenvendelser og innregistrerer disse i vårt saksbehandlingssystem. Enkelte av disse henvendelsene behandles av oss, mens andre videresendes til andre avdelinger i etaten.

Hva jobber du med akkurat nå? 

En typisk arbeidsdag går ut på å gå gjennom ulike henvendelser mottatt på ulike fora og behandle disse. Dette kan være alt fra å behandle søknader om parkeringstillatelser eller fartsreduserende tiltak til henvendelser om rådyr og grevling i hagen. Bymiljøetatens ansvarsområde er ganske stort, så dette gjør at variasjonen i henvendelser også er ganske stor.

Hvordan bruker du utdanningen i jobben din?

Jeg bruker ikke så mye statsvitenskapelig teori i arbeidshverdagen, men det har vært en fordel å ha kunnskap om offentlig forvaltning. Den mest verdifulle lærdommen fra masterstudiene har for meg vært evnen til å jobbe analytisk og å forholde seg kildekritisk, samt å takle store arbeidsmengder.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Forsøk å få relevant arbeidserfaring innenfor ditt interessefelt, enten det er frivillig arbeid eller deltidsarbeid. Vi har lite praksis på statsvitenskap og det kan være lurt å få til dette på egenhånd. Ikke vent til studiene er ferdig med å søke jobb og bruk Karrieresenteret for det det er verdt!

Publisert 2. nov. 2016 10:34 - Sist endret 16. nov. 2018 13:46