Fagrådgiver

Synnøve jobber i Elbilforeningen.

Foto: Elbilforeningen

Hva går jobben din ut på?

Jeg jobber som rådgiver i fagavdelingen til Elbilforeningen. Jobben min er å bistå kollegaene mine i andre avdelinger med den faglige kunnskapen de trenger i sitt arbeid med kommunikasjon og politikkutforming. 

Arbeidsoppgavene er veldig varierte, men en stor del av arbeidsoppgavene mine er å utarbeide statistikk på vegne av Elbilforeningen.

Jeg bidrar også til å oppdatere den nordiske ladestasjonsdatabasen Nobil og med å holde presentasjoner om elbil i Norge for eksterne aktører.

Hva er det mest spennende med jobben din?

Det mest spennende med jobben er å få være en del av en større omstilling til et nullutslippsamfunn.

I en tid hvor tøffe klimatiltak lar vente på seg er det oppmuntrende å se at det finnes løsninger og at endring kan skje kjapt.

Markedet er i rask endring, så det er alltid noe nytt som skjer. I fjor var en av tre nye biler som ble solgt i Norge elektrisk. Dette er helt unikt på verdensbasis og det gjør at vi får mye oppmerksomhet fra internasjonale forskere, politikere og media som er nysgjerrig på den norske elbilsuksessen. Det er veldig gøy!

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Metode er nok det faget jeg har hatt mest bruk for, særlig fordi jeg jobber en del med statistikk.

Jeg har fått mer bruk for arbeidsmetodene jeg lærte under studiene enn ren teori.

For eksempel er evnen til å jobbe strukturert med store arbeidsmengder og å ha et analytisk blikk veldig viktig i jobben min.

Hvordan er en typisk dag på jobben?

Arbeidsdagene er veldig varierte og det setter jeg stor pris på. Noen dager sitter jeg hele dagen med en spørreundersøkelse, en rapport eller jobber med ladestasjonsdatabasen. Andre dager er jeg ute på konferanser, møter eller holder presentasjon om elbil i Norge. 

Hvordan fikk du jobben?

Jeg begynte som praktikant i Norsk elbilforening mens jeg gikk på masterstudiet. Da jeg var ferdig med masteroppgaven jobbet jeg en periode for Bymiljøetaten som saksbehandler.

Jeg tror min erfaring fra Bymiljøetaten, min kjennskap til Norsk elbilforening fra praktikantperioden og min bakgrunn som statsviter gjorde at jeg fikk jobben.

Hva er ditt beste tips til andre studenter som ønsker din type jobb?

For meg var det nyttig å ha verv og delta i frivillige aktiviteter ved siden av studiene.

Ettersom jeg fikk fast stilling der jeg hadde hatt praktikantstilling kan jeg anbefale å ta praksis.

Det var en veldig god erfaring for meg, og jeg vet at dette ble vektlagt da jeg ble ansatt.

Jeg fikk også god hjelp fra Karrieresenteret!

Publisert 12. feb. 2019 10:16 - Sist endret 14. feb. 2019 13:22