Oslo Nuclear Project stipend

Oslo Nuclear Project, med støtte fra MacArthur Foundation, tilbyr et arbeidsstipend for mastergradsstudenter eller doktorgradsstudenter på Institutt for statsvitenskap, med tilknytning til Forsvarsdepartmentet. 

Om stipendet

Dette stipendet varer tre måneder på fulltid, fra september-november 2019. Stipendet er på 45000 norske kroner. Kandidaten vil få kontorplass ved Forsvarets høgskole og delta i møter i departementet i stipendperioden. Kandidaten vil ikkje få studiepoengsuttelling for oppholdet. Formålet med stipendet er å gi studenter mulighet til å arbeide med kjernevåpenspørsmål i eit sikkerhetspolitisk perspektiv.

Hvem kan søke?

Kandidaten bør ha interesse for sikkerhetspolitikk og evne til å kunne sette seg inn i nye problemstillinger og perspektiv raskt. Tidligere erfaring er ikkje nødvendig. Stipendiaten skal bidra med fleire typer oppgaver for departementet, men vil først og fremst produsere eit skriftlig arbeid. Tematikken for dette vil bli definert i samråd med departementet. 

Søkere bør ha sterke akademiske resultat og motivasjon for å arbeide med sikkerhetspolitiske spørsmål. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er viktig. Minoritetskandidater oppfordres til å søke. 

Hvordan søke?

For å søke, send søknadsbrev, CV, karakterutskrifter og eit skriftlig produkt (t.d. oppgave eller essay) til Målfrid Braut-Hegghammer (malfrid.braut-hegghammer@stv.uio.no), Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Aktuelle søkere vil kalles inn til et intervju. 

Søknadsfrist: 15. juni

Publisert 26. mai 2019 16:19 - Sist endret 26. mai 2019 16:25