Vitenskapelig assistent for høsten 2020 søkes til prosjekt om politisering av byråkratiet

Vi søker en vitenskapelig assistent som kan bistå oss i aktiviteter høsten 2020 knyttet til et forskningsprosjekt om politisering av byråkratiet. 

 

Arbeidet vil være knyttet til:

 • En komparativ studie av forholdet mellom statsrådsskifter og utskifting av departementsråder i Norge og Danmark siden 1970
 • En studie av faglig og politisk bakgrunn hos norske etatsledere siden 1970
 • Et spesialnummer av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift om politisering av byråkratiet med et tilhørende seminar i november
 • Et internasjonalt forskerseminar (digitalt) i november om The politicization of bureaucracy: concepts, trends, causes, and consequences

 

Mer konkret skal den vitenskapelige assistenten utføre følgende oppgaver:

 • Samle inn og sammenstille data om norske etatsledere (videreføre påbegynt arbeid)
 • Samle inn og sammenstille data om norske og danske departementsråder/-chefer og statsrådsskifter (videreføre påbegynt arbeid)
 • Systematisk litteratursøk og -sammenstilling på nærmere angitte temaer
 • Praktisk bistand til gjennomføring av seminarer 

Stillingen vil være 50% i oktober og november 2020.  Lønn utbetales etter faste satser ved Institutt for statsvitenskap. Det kan være aktuelt å forlenge stillingen i vårsemesteret 2021.

 

Vi ser etter deg som har følgende kvalifikasjoner:

 • Gode metodeferdigheter 
 • Evne til å arbeide systematisk og ryddig
 • Ferdigstilt BA-grad er en fordel men ikke et krav, vi kan også vurdere bachelorstudenter dersom de har meget gode karakterer og relevante ferdigheter
 • Interesse for forvaltningsforskning er en fordel men ikke et krav

 

Er du interessert?

Send 1-sides søknad med CV og karakterutskrifter fra høyere utdanning til professor.Jostein Askim (jostein.askim@stv.uio.no) og/eller professor Tobias Bach (tobias.bach@stv.uio.no

Søknadsfrist 25. september 2020

Publisert 18. sep. 2020 17:13 - Sist endret 18. sep. 2020 17:14