Statsvitenskap (bachelor)

Politikk er alle sosiale forhold som innebærer makt, styre og autoritet, nasjonalt eller internasjonalt. Hva er årsaker til krig innen og mellom land? Hva betyr demokrati? Hvorfor stemmer folk som de gjør? Hva kjennetegner maktforhold i samfunnet? Som statsviter får du unik innsikt i politiske prosesser og institusjoner i Norge og internasjonalt og du kan forstå og analysere begivenhetene bak nyhetsbildet.

 

 

Hva kan du jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng: 180
Studiet varer: 3 år

Dette studieprogrammet er særlig relevant for følgende av FNs bærekraftmål: