Programrådet til statsvitenskap

Programrådet er et samarbeidsorgan med overordnet faglig ansvar for årsenheten, bachelorprogrammet og masterprogrammet i statsvitenskap. Vi vedtar programendringer, undervisningsplaner, læringsutbyttebeskrivelser og eksamensordninger.

Programrådet gjør viktige prioriteringer innen de gjeldende rammene for instituttets undervisning, sørger for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene og utgjør et viktig forum for å drøfte studierelaterte spørsmål. Studentene har to representanter fra fagutvalget i programrådet.

Les referatene fra programrådet

Medlemmer av programrådet for bachelor- og masterprogrammet i statsvitenskap for perioden 2016 - 2019

Programrådets leder

Tora Skodvin

Vitenskapelig ansatte

Jon Hovi (metode)

Tobias Bach (Offentlig politikk og administrajon)

Bjørn Høyland (Komparativ politikk)

Robert Huseby (Politisk teori)

Dag Harald Claes (Internasjonal politikk) 

Administrativt ansatte

Malin Folgerø Stensland, masterprogrammet

Elin Kristine Nilsen, bachelorprogrammet

Studentrepresentanter høsten 2019

[Må oppdateres], masterprogrammet i statsvitenskap

[Må oppdateres], bachelorprogrammet I statsvitenskap