Programrådet til statsvitenskap

Programrådet har det koordinerende ansvaret for årsenheten, bachelorprogrammet og masterprogrammet i statsvitenskap. Programrådet  behandler de faglige rammene, setter viktige prioriteringer og sørger for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Studentene har to representanter fra fagutvalget i programrådet.

Les referatene fra programrådet

Medlemmer av programrådet for bachelor- og masterprogrammet i statsvitenskap for perioden 2016 - 2019

Programrådets leder

Tora Skodvin

Vitenskapelig ansatte

Jon Hovi (metode)

Tobias Bach (Offentlig politikk og administrajon)

Bernt Aardal (Komparativ politikk)

Robert Huseby (Politisk teori)

Dag Harald Claes (Internasjonal politikk) 

Administrativt ansatte

Jord Nylenna (vikar for Malin Folgerø Stensland, masterprogrammet)

Elin Kristine Nilsen, (bachelorprogrammet, sekretær)

Studentrepresentanter høsten 2017

Barzan Naif Karim, masterprogrammet i statsvitenskap

Johanne Thunes, bachelorprogrammet I statsvitenskap