Programrådet til statsvitenskap

Programrådet er et samarbeidsorgan med overordnet faglig ansvar for årsenheten, bachelorprogrammet og masterprogrammet i statsvitenskap, og masterprogrammet Peace and Conflict Studies (PECOS). Vi vedtar programendringer, undervisningsplaner, læringsutbyttebeskrivelser og eksamensordninger.

Programrådet gjør viktige prioriteringer innen de gjeldende rammene for instituttets undervisning, sørger for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene og utgjør et viktig forum for å drøfte studierelaterte spørsmål. Studentene har to representanter fra fagutvalget i statsvitenskap, og én fra programutvalget i PECOS.

Les referatene fra programrådet

Medlemmer av programrådet for bachelor- og masterprogrammet i statsvitenskap og det engelskspråklige masterprogrammet i freds- og konfliktstudier for perioden 2020-2023

Programrådets leder

Bjørn Høyland

Vitenskapelig ansatte

Elin Haugsgjerd Allern (metode)

Signy Irene Vabo (Offentlig politikk og administrajon)

Staffan Kumlin (Komparativ politikk)

Raino Malnes (Politisk teori)

Tore Wig (Internasjonal politikk) 

Målfrid Braut-Hegghammer (PECOS)

Administrativt ansatte

Elin Arntzen, masterprogrammet i statsvitenskap

Elin Kristine Nilsen, bachelorprogrammet i statsvitenskap

Mari Eidstuen, PECOS

Sjur Emilio Hesthammer, sekretær for programrådet (studiekoordinator)

Studentrepresentanter høsten 2021

Hasnat Raza Naqvi, masterprogrammet i statsvitenskap

Anton Kristian Bugge, bachelorprogrammet i statsvitenskap

Amandine Elise Toso, PECOS