Programrådet til statsvitenskap og PECOS

Programrådet er et samarbeidsorgan med overordnet faglig ansvar for årsenheten, bachelorprogrammet og masterprogrammet i statsvitenskap, og masterprogrammet Peace and Conflict Studies (PECOS). Vi vedtar programendringer, undervisningsplaner, læringsutbyttebeskrivelser og eksamensordninger.

Programrådet gjør viktige prioriteringer innen de gjeldende rammene for instituttets undervisning, sørger for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene og utgjør et viktig forum for å drøfte studierelaterte spørsmål. Studentene har to representanter fra fagutvalget i statsvitenskap, og én fra programutvalget i PECOS.

Medlemmer av programrådet for bachelor- og masterprogrammet i statsvitenskap og det engelskspråklige masterprogrammet i freds- og konfliktstudier for perioden 2020-2023

Programrådets leder

Bjørn Høyland

Vitenskapelig ansatte

Elin Haugsgjerd Allern (metode)

Kristoffer Kolltveit (Offentlig politikk og administrajon)

Staffan Kumlin (Komparativ politikk)

Jonathan Kuyper (Politisk teori)

Tore Wig (Internasjonal politikk) 

Målfrid Braut-Hegghammer (PECOS)

Administrativt ansatte

Elin Arntzen, sekretær for programrådet (studiekoordinator)

Jörg Walter, masterprogrammet i statsvitenskap

Elin Kristine Nilsen, bachelorprogrammet i statsvitenskap

Joakim Erma Møller, PECOS (starter 1.august 2022)

Studentrepresentanter høsten 2021

Fredrik Rinde Thorstensen, bachelorprogrammet i statsvitenskap 

Anton Kristian Bugge, masterprogrammet i statsvitenskap

Ragnhild Dalen, PECOS