Programrådet til statsvitenskap

Programrådet er et samarbeidsorgan med overordnet faglig ansvar for årsenheten, bachelorprogrammet og masterprogrammet i statsvitenskap, og masterprogrammet Peace and Conflict Studies (PECOS). Vi vedtar programendringer, undervisningsplaner, læringsutbyttebeskrivelser og eksamensordninger.

Programrådet gjør viktige prioriteringer innen de gjeldende rammene for instituttets undervisning, sørger for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene og utgjør et viktig forum for å drøfte studierelaterte spørsmål. Studentene har to representanter fra fagutvalget i statsvitenskap, og én fra programutvalget i PECOS.

Les referatene fra programrådet

Medlemmer av programrådet for bachelor- og masterprogrammet i statsvitenskap og det engelskspråklige masterprogrammet i freds- og konfliktstudier for perioden 2020-2023

Programrådets leder

Bjørn Høyland

Vitenskapelig ansatte

Elin Haugsgjerd Allern (metode)

Tobias Bach (Offentlig politikk og administrajon)

Staffan Kumlin (Komparativ politikk)

Raino Malnes (Politisk teori)

Karin Dokken (Internasjonal politikk) 

Elisabeth Bakke (PECOS)

Administrativt ansatte

Elin Arntzen, masterprogrammet i statsvitenskap

Elin Kristine Nilsen, bachelorprogrammet i statsvitenskap

Sverke Runde Saxegaard, PECOS

Studentrepresentanter høsten 2019

Hanna Stefenak, masterprogrammet i statsvitenskap

Sigve Chrisander Iversen, bachelorprogrammet i statsvitenskap

Robin Jacob Espeland, PECOS