English version of this page

Finans, forsikring og risiko (studieretning)

I bransjer som finans, forsikring og energi møter du daglig utfordringer på grunn av usikker informasjon og risiko. Risikoer kan bli generert for eksempel av markedets tilfeldige svingninger, miljøfaktorer som regn, vind og temperatur, eller av systemets friksjoner. En god forståelse av slik risiko, og måling og styring av den, har avgjørende betydning i beslutningsprosesser.