English version of this page

Statistikk (studieretning)

I dagens samfunn samler aktører i næringslivet, det offentlige og universiteter og forskningsinstitutter inn enorme mengder data. Ny teknologi og økende digitalisering bidrar sterkt til dette. For at dataene skal gi ny kunnskap og innsikt og være til hjelp for å fatte beslutninger, må de analyseres og fortolkes riktig. Statistikkfaget handler om hvordan vi gjør dette.