Programmet tar ikke opp nye studenter

Beskjeder

Beskjeder vedrørende studiet

Publisert 21. okt. 2020 08:15

Til deg som er andre- eller femteårsstudent - vi trenger å høre din mening

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt. Studiebarometeret gir Universitet i Oslo viktige informasjon om hvordan studentene opplever studiekvaliteten.

I årets undersøkelse blir studentene også spurt om koronasituasjonen, og hvordan det har påvirket studiehverdagen. Det er derfor ekstra viktig at du svarer på undersøkelsen i år.

Undersøkelsen er sendt ut via e-post tirsdag 20. oktober og blir gjennomført av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Du har fått en personlig lenke du må bruke for å svare på spørreskjemaet.

Høy svarprosent er viktig for at vi skal få gode data om ditt studieprogram. Ved å delta kan du vinne et gavekort på opptil...

Publisert 21. apr. 2020 10:49

Studenter ved UiO mottok fredag 17. april e-post og SMS om å delta i den nasjonale undersøkelsen BRY DEG.

UiO oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!

Publisert 30. jan. 2019 14:51

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen, Oslo?

 

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

 

Neste søknadsfrist er 15. februar 2019. For mer informasjon og søknadsskjema gå til denne siden:

https://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/stipend/

Publisert 28. jan. 2019 15:39

UiO har innført sensorveiledninger på alle eksamener.

Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, eksamen og karakteren som gis. Sensorveiledningen viser hvordan du skal bli, eller har blitt vurdert på eksamen, og hvilke kriterier som er lagt til grunn.

Informasjon om eksamen og sensur ved alle studieprogram ved Det medisinske fakultet finner du her:

https://www.med.uio.no/studier/sensur/

Den ligger lenket opp fra alle emnesider under eksamen.

Sensorveiledningen i eksamen skal senest ligge ute i det du mottar resultatet av eksamen.

Du får beskjed i Studentweb når sensuren er klar.

Ved spørsmål om sensorveiledningen i dine emner, ta kontakt med emneansvarlig.

Kontaktinformasjonen er tilgjengelig på semestersiden for ditt emne.

Publisert 29. aug. 2018 14:59

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen, Oslo?

Søk Osloforskning-stipend! Neste søknadsfrist er 15. september 2018

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Publisert 6. juli 2018 11:16

Masterprogrammene i sykepleievitenskap og avansert geriatrisk sykepleie har semesterstart på mandag, 20.august. Programmet finner du nedenfor:

Tid: 09.00 - 12.00

Sted: Rom 223, Fredrik Holsts Hus.

Program:

09.00   Velkommen v/ avdelingsleder Marit Kirkevold 

09.35   Presentasjon av de to studieprogrammene v/ programleder Edel Jannecke Svendsen

10.00   Hilsener fra tidligere studenter: Astri Letnes Janson (SYKVIT) og Marianne Kumlin (AGS)

10.20   Presentasjon om UiO sine nettsider v/ studiekonsulent Eleonora Brekke

10.30  ...

Publisert 15. des. 2017 14:56

Vi på Det medisinske fakultet tar saken rundt seksuell trakassering veldig alvorlig.

Er det noe du vil melde inn? Nøl ikke med å bruke Si-fra-systemet!

Spørsmål? Kontakt MED-studieinfo

Publisert 22. sep. 2017 13:44

Torsdag 28.09.17 kl. 16.00 avholdes mastersymposium for uteksaminerte kandidater ved avdeling for sykepleievitenskap høsten 2016 og våren 2017. Vi ønsker å invitere alle interesserte til å delta på en unik mulighet til å få innsikt i spennende og aktuelle masteroppgaver. Symposiet vil finne sted på Frederik Holts hus Auditorium 124.

 

PRO...

Publisert 7. juli 2017 10:57

Masterprogrammene i sykepleievitenskap og avansert geriatrisk sykepleie har semesterstart mandag, 21. august. Programmet finner du nedenfor:

 

Tid: Mandag, 21. august, 09:00 - 12:00

Sted: Rom 223, Fredrik Holsts Hus

 

09.00    Velkommen v/ programleder Ragnhild Hellesø og studiedekan Kristin Heggen

09.30    Presentasjon av de to studieprogrammene

09.50    Presentasjon av de ansatte v/ programleder Ragnhild Hellesø 

10.00    Hilsener fra tidligere studenter

10.20    Informasjonsrådgiver Anbjørg Kolaas om UiOs nettsider.

10.30    Det serveres lunsj i kantina  i Frederik Holsts Hus

12.00&n...

Publisert 6. apr. 2017 14:42

Ved skoleeksamen ved hele UIO blir det fra 18. april forbudt med armbåndsur. Dette gjelder både skriftlig digital eksamen og papireksamen.

Armbåndsur må heretter legges bort i sekker, jakkelommer eller lignende sammen med mobiltelefoner, mp3-spillere og annet elektronisk utstyr. Tilgjengelige armbåndsur under skoleeksamen vil heretter kunne bli betraktet som forsøk på fusk på lik linje med andre ulovlige hjelpemidler.

Det vil være godt synlige klokker i alle eksamenslokalene, slik at kandidatene kan følge med på tiden. Ved digital eksamen er det også mulig å følge med på tiden på datamaskinen.

Spørsmål? Kontakt MED-studieinfo

Les mer: Forbud mot armbåndsur ved skoleeksamen

Publisert 15. aug. 2016 15:18

For å komme seg til Domus Medica tilbygg hvor undervisningen i morgen vil foregå kan man ta trikk 17 eller 18 mot Rikshospitalet til Forskningsparken. Det er også mulig å spasere

Publisert 25. juli 2016 10:12

Semesterstart ved masterprogrammene i sykepleievitenskap og avansert geriatrisk sykepleie har semsterstart i uke 33. Mandag i uke 33. er det satt opp en egen introduksjonssdag. Programmet finner du nedenfor.

Tid: Mandag 15. august, 09.00-12.00

Sted: Fredrik Holts hus, rom 223 (Lunsj i kantinen på Frederik Holts hus)

 

09.00    Velkommen v/ avdelingsleder Marit Kirkevold
    
09.30    Presentasjon av de to studieprogrammene 

09.50    Presentasjon av de ansatte v/ avdelingsleder Marit Kirkevold

10.00    Hilsener fra tidligere studenter - Anette Loso og Jeanette Finstad

10.20    Informasjonsrådgiver Anbjørg Kolaas om UiOs nettsider.

10.30    Lunsj: foccacia og mine...

Publisert 4. mai 2016 09:55

Disse rommene er stengt under eksamensperioden våren 2016:

18.og 19.mai : Ferdighetssenteret med tilhørende lesesaler og PC-stue er stengt.

18.mai kan lesesalen tilknyttet biblioteket benyttes.

24.og 25.mai: Mellometasjen og Ferdighetssenteret med tilhørende lesesaler og PC-stue er stengt.

13.til 17.juni: Mellometasjen og Ferdighetssenteret med tilhørende lesesaler og PC-stue er stengt hele uka.

Publisert 29. mars 2016 08:56

Programmet FORNY2020 lanserer nå pilotprosjektet StudENT.

Prosjektet er rettet mot masterstudenter som har mindre enn 6 måneder igjen til eksamen på mastergradsstudiet, og mot studenter som har avlagt mastergradseksamen for mindre enn 12 måneder siden.

På informasjonsmøtet får du informasjon om midlene som lyses ut, hvordan du kan søke og svar på andre spørsmål du måtte ha knyttet til dette.

Kom på lunsjseminar 30.mars kl. 12-15 på Escape, Ole Johan Dahls Hus

Publisert 13. okt. 2015 09:28

Studiebarometeret spør 2. og 5. års- studenter over hele landet om de er fornøyde med eget studieprogram.

Undersøkelsen sendes ut på SMS og e-post fra i dag, 13. oktober. 

Resultatene finner du på www.studiebarometeret.no

Vi lærer av tilbakemeldingene!

Informasjonen skal bidra til å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi studiesøkere nyttig informasjon for å velge studieprogram og studiested.

Si hva DU mener og svar på undersøkelsen! 

Publisert 12. aug. 2015 11:33

Rom 223 Frederik Holsts Hus

 

09.00    Velkommen v/ avdelingsleder Marit Kirkevold                                

09.30    Presentasjon av de to studieprogrammene

09.50    Presentasjon av de ansatte v/ avdelingsleder Marit Kirkevold

10.00    Hilsener fra tidligere studenter - Anette Loso og Jeanette Finstad

10.20    Informasjonsrådgiver Anbjørg Kolaas om UiOs nettsider.

10.30    Lunsj: foccacia og mineralvann (rom 123 i Frederik Holsts Hus)

12.00    Undervisningen starter i emnet SYKVIT4013 og GERSYK4201 - Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (rom 223 Frederik Holsts Hus)

Publisert 16. des. 2014 13:10

Sykepleiere som ikke går på studieprogrammet kan søke opptak til følgende enkeltemner:

Les mer om hvordan du søker

Publisert 11. aug. 2014 15:39

Søknadsfristen for å søke om opptak til enkeltemner har blitt utvidet til 15. august. Les mer om hvordan du søker.

Publisert 25. juli 2014 11:38

Ta kontakt med opptaksinfo@admin.uio.no og meld fra dersom du fortsatt er interessert i studieplass.

Semesterstart er 18 august.

Publisert 1. juli 2014 12:53
Publisert 9. okt. 2013 13:18

Vi feirer årets uteksaminerte masterkandidater fra sykepleievitenskap med mastersymposium og vitnemålsutdeling torsdag 31 oktober. I den anledning inviterer vi til auditoriet i Fredrik Holsts hus klokken 16:00

På mastersymposiet legger kandidatene frem funn og erfaringer fra sine masteroppgaver. Er du, eller planlegger du å bli, student kan du bli inspirert til arbeidet med din egen masteroppgave. For andre er dette et interessant innblikk i hva som foregår i fagfeltet.

Symposiet varer i 3 timer med innlagt pause, og følges etter en kort pause av vitnemålsutdeling. Arrangementet antas å være ferdig i 19-tiden.

Vi serverer forfriskninger, og må derfor vite ca hvor mange som kommer. Påmelding til: karoline.flaata@medisin.uio.no innen onsdag 24 oktober.

Velkommen!

Publisert 23. apr. 2013 10:11

Vi har fortsatt noen ledige plasser, og tar opp kvalifiserte søkere fortløpende. Interesserte bør derfor søke så fort som mulig:

Søknadsfrist og opptak

Publisert 29. jan. 2013 14:11

Finansdepartementet legger 8. februar fram Perspektivmeldingen 2013 og åpner opp for kommentarer og diskusjon fra forvaltning og forskning.

I Perspektivmeldingen drøfter Regjeringen viktige utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi og offentlige finanser de neste 50 årene. Konsekvensene av at vi lever lenger, står sentralt. Det samme gjør vekstevnen i norsk økonomi.

Hvordan kan vi styrke bærekraften i de offentlige velferdsordningene og videreutvikle den norske velferdsmodellen til glede for kommende generasjoner?

Påmelding

Seminaret er gratis og åpent for alle.

 

Publisert 3. jan. 2013 14:28

SøknadsWeb åpnes for søknader 17. januar 2013.