Programmet tar ikke opp nye studenter

RØDE KORS MASTERSTIPEND 2019

Røde Kors i Norge utlyser seks masterstipender til masterprosjekter som tar for seg humanitære behov i Norge. Masterprosjektet må fordype seg tematisk til en av våre målgrupper:

 

*             Mennesker i akutte faresituasjoner

*             Barn og unge i sårbare livssituasjoner

*             Migranter i sårbare livssituasjoner

*             Eldre i sårbare livssituasjoner

*             Personer med kriminalitets- og/eller rusproblemer

 

Hvert masterstipend er på 20.000 NOK, og vil deles ut til høyst relevante prosjekter fra fremragende masterstudenter.

For mer informasjon, se https://www.rodekors.no/masterstipend2019

Publisert 30. jan. 2019 14:52 - Sist endret 30. jan. 2019 14:52