Opptak til enkeltemner på masternivå i sykepleievitenskap

Emner om høsten

SYKVIT4013 - Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (10SP)

SYKVIT4021 - Forskningsprosessen (5SP)

SYKVIT4312 - Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5SP)

Søknadsfrist 15. august

Emner om våren

SYKVIT4014 - Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10SP)

Søknadsfrist 15. januar

Opptakskrav

Opptak til enkeltemner krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C

Hvordan søke

Publisert 13. juli 2012 11:38 - Sist endret 5. juli 2019 11:02