Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter fullført studium vil du

 • ha solid kunnskap til å planlegge, gjennomføre og evaluere fagutviklingsprosjekter
 • ha kompetanse til å delta i forskningsprosjekter
 • ha inngående kjennskap til ny forskningsbasert kunnskap med relevans for klinisk sykepleie, undervisning og lederskap

Ferdigheter

Etter fullført studium vil du

 • ha god forståelse og evne til å argumentere for sykepleievitenskapens bidrag i en bred helsefaglig sammenheng
 • anvende vitenskapelige metoder
 • analysere faglige og teoretiske problemstillinger
 • analysere og forholde deg kritisk til ulike former for informasjon
 • kvalitetsvurdere fagutviklingsarbeid og forskning

Generell kompetanse

Etter fullført studium vil du

 • ha tilegnet deg teoretisk og metodisk kompetanse som sikrer kritisk og konstruktive bidrag til å bedre kvaliteten, kontinuiteten og sikkerheten i pasientomsorgen
 • ha tilegnet deg kompetanse i fagutvikling og forskning
 • kunne initiere, medvirke og gjennomføre faglig endrings- og utviklingsarbeid
 • kunne bygge opp og strukturere en større skriftlig tekst, sette sammen logiske argumenter, og ha øvelse i hvordan du skal presentere dine konklusjoner
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. mai 2018 10:16