Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette studieprogrammet?

Dette programmet tar ikke lenger opp nye studenter, men her er masterprogram for deg med sykepleierutdanning: Tverrfaglig helseforskning og det erfaringsbaserte masterprogrammet Helseadministrasjon

Vil du være med på å forme fremtidens helsetjeneste? Med master i sykepleievitenskap får du kompetanse og erfaring til å initiere og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid og forskning.

Bidra til å heve kvalitet på helsetjenester

Gjennom studiet tilegner du deg teoretisk og metodisk kompetanse som kvalifiserer deg til å utvikle en framtidsrettet helsetjeneste og sykepleie som fag. Slik kan du bidra til å heve kvaliteten på helsehjelp til pasienter på alle områder (nivå) i helsetjenesten.

Vi tilbyr ulike tematiske fordypningskurs om pasientlæring, pasientsikkerhet, aldring og egenomsorg i et livsløpsperspektiv. Du lærer også om praksisutvikling og teknologi.

Les intervju med Bente Lüdemann, leder for Avdeling for anestesisykepleie ved OUS: Mastergrad bidrar til bedre klinisk praksis

Karriere

Etter endt studium kan du gå inn i kliniske stillinger, i leder-, utdannings- eller fagutviklingsstillinger, eller du kan gå videre på doktorgradsstudium.

Les mer om jobb og videre studier.

Tilknytning til et sterkt forskningsmiljø

Som student vil du være en del av et større akademisk miljø. I følge Norges Forskningsråds evaluering i 2011, bedriver avdelingen særdeles viktig og relevant forskning for å møte helsetjenestens fremtidige kunnskapsbehov. Forskningen ved avdelingen skjer i samarbeid med anerkjente nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

Masteroppgavearbeidet kan knyttes til pågående forskningsprosjekter. Du kan dermed dra fordel av de vitenskapelige ansattes faglige innsikt.

Les mer om våre forskningsgrupper:

Presentasjon av studieprogrammet (5 min)
Last ned mediefil
Publisert 11. des. 2012 15:15 - Sist endret 24. nov. 2020 10:49