Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Høgskolene - sykepleielærer

Tradisjonelt har studiet ved Avdeling for sykepleievitenskap vært ettertraktet kompetanse i sykepleierutdanningene ved høgskolene. For å være kvalifisert til fast stilling som lærer ved høgskolene kreves det også praktisk-pedagogisk utdanning.

Sykehusene - kliniske stillinger

Studiet gir gode forutsetninger for å arbeide med fagutvikling i kliniske stillinger ved landets sykehus. Mange kandidater med doktorgradskompetanse fra avdelingen er sentralt plassert som forskere, men også andre kandidater blir knyttet til forskningsstillinger ved sykehusene.

Administrasjon og ledelse

En del kandidater får lederstillinger i sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Muligheter for forskerkarriere

Masterstudiet i sykepleievitenskap kvalifiserer til opptak på ph.d.-studiet i sykepleievitenskap. Det er løpende opptak til ph.d.-studiet og Det medisinske fakultets opptaksprosess er gjeldende. Se fakultetets side for forskerutdanning .


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 16. okt. 2012 14:53