Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva kan du jobbe med?

Portrett

Lene Lunde har en allsidig jobb med å utvikle app for pårørende og e-læring for helsepersonell. Hun har lært mye om kommunikasjon og lokal tilpassing etter å ha deltatt i EU-samarbeid med partnere fra Sveits, Italia og Romania.

Portrett

Pål Solberg synes at metodene og ferdighetene han lærte på masterprogram i sykepleievitenskap er svært nyttig for fagutvikling. Nå bruker han kunnskapen til å planlegge prosjekt for å forbedre kvalitet ved Hjertemedisinsk intensiv og overvåkning, OUS.

Portrett

Masterutdanningen har gitt Kari Gire Dahl innblikk i hvor komplekst og utfordrende det er å produsere kunnskap. Det har gjort henne mer ydmyk og åpen for andre perspektiver. Hun er også opptatt av sykepleierens ansvar for å forvalte og formidle pasientens historie på best mulig måte.  

portrett

Utdanningen har gjort Berit Hofset Larsen tryggere i egne vurderinger og bidratt til at hun løser arbeidsoppgaver mer strukturert og målrettet. Hun tror også at kvalitet forbedres av å reflektere kritisk over hvilke kunnskapskilder vi bruker for å svare på ulike spørsmål i den kliniske hverdagen.

portrett

Lene Fjermo skrev masteroppgave om hva et lavterskeltilbud til kronisk syke epilepsipasienter bør inneholde. Hennes arbeidsplass har etterpå opprettet et slikt tilbud. Hun gir blant annet opplæring til pasientene om hvordan de kan ta medikamenter hjemme.

Studiet ga Torunn et bredere perspektiv på sykepleiefaget og inspirerte til en doktorgrad om nye muligheter og utfordringer innen helsekommunikasjon. Nå legger hun til rette for mer forskning i Oslo kommune.

Økt kompetanse og faglig påfyll kan være en døråpner for en ny retning i karrieren. Marit Solhaug jobber med utvikling av kunnskapsbaserte prosedyrer for sykepleietjenesten som redaktør i Cappelen Damm.

portrett

Knut Magne Kolstadbråten jobber som traumekoordinator på OUS-Ullevål. Han var i utgangspunktet skeptisk til en master i sykepleievitenskap, fordi han trodde det kunne være for teoretisk. Men han oppdaget at metodene de lærte er relevante i klinisk praksis. 

portrett fra sykehus

Etter mastergrad fikk Jeanette Finstad en nyopprettet stilling ved OUS som gir henne muligheten til å være med på å forme fokusområdene for fagutvikling samtidig som hun er anestesisykepleier. 

Portrett av Thor Egil Holtskog

Thor Egil Holtskog kombinerer forskningsrelatert arbeid og klinisk arbeid ved Regional sikkerhetsavdeling, OUS. Som forskningskoordinator gir han råd i forhold til miljøterapi, prosjektgjennomføringer og formidling av kunnskap til klinikken.

Elizabeth Reine opplever at det er stort behov for mastergradskompetanse blant de som jobber pasientnært i helsetjenesten både i fagutviklingsstillinger og i kliniske stillinger. Hun trives med å kombinere pasientrettet arbeid og forskning.

Hilde Eide Tørring trives med å bruke sin forskningskompetanse i oppfølgingen av sykepleiestudenter. Masterstudiet ga henne kompetanse til å undervise og inspirasjon til å fortsette å fokusere på å utøve faglig forsvarlig sykepleie.

Kommuniser din kompetanse innen forskningsmetoder og hva den kan brukes til, anbefaler prosjektleder Trude Andreassen. Hun opplever at kompetanse innen metode etterspørres i økende grad på jobbmarkedet.

Det er viktig å være aktiv i fagmiljøet sitt sier fagkoordinator og uroterapeut Anne Torine Litherland. Hun ble bedt om å søke på de stillingene hun har nå.

Se etter muligheter for å knytte ditt masterprosjekt til større forskningsprosjekter, enten der du jobber eller andre steder, anbefaler Lina Merete Mæland Knudsen.

Forsøk å skrive en masteroppgave som er knyttet til forskning ved avdelingen, samtidig som du velger et tema du er interessert i, anbefaler stipendiat Edel J. Svendsen.

Solfrid Steinnes trives i en variert jobb med høyt tempo og mange utfordringer, hvor hun blant annet bidrar til kunnskapsbasert praksis på Nyfødtintensiv ved Oslo universitetssykehus.