Programmet tar ikke opp nye studenter

Anestesisykepleier og stipendiat

Elizabeth Reine opplever at det er stort behov for mastergradskompetanse blant de som jobber pasientnært i helsetjenesten både i fagutviklingsstillinger og i kliniske stillinger. Hun trives med å kombinere pasientrettet arbeid og forskning.

Elizabeth Reine. Foto: privat.

Hvorfor valgte du master i sykepleievitenskap?

- Jeg hadde vært sykepleier i mange år og hadde behov for mer kunnskap og kompetanse. Mastergradsutdanningen ved UiO er lagt opp slik at det er muligheter for å ta studiet på deltid, noe som var en stor fordel for meg.

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

Elizabeth kombinerer jobben som anestesisykepleier med å være stipendiat.

- I stipendiatstillingen forsker jeg på kvalitet i postoperative pasientforløp. Jeg ser på kvalitet og sikkerhet i pasientoverføringer etter operasjon.

Anestesisykepleiere ivaretar pasienter i forbindelse med kirurgi, spesielle undersøkelser eller i akutte situasjoner. Anesiesisykepleie er en videreutdaning etter grunnutdanningen på 1,5 år.

- Vi samarbeider tett med de ulike gruppene i det kirurgiske teamet (operasjonssykepleiere, anestesileger og kirurger). Vanlige arbeidsoppaver er overvåking av av pasienter, forberedelse og gjennomføring av anestesi.

Hva liker du best med jobben din?

- At jeg kan kombinere pasientrettet arbeid med forskning.

Hvordan er utdanningen fra sykepleievitenskap relevant i denne jobben?

- En mastergrad har gitt meg mulighet til å begynne på en phd-utdannelse. Jeg har også hatt stillinger i høgskolesystemet der jeg har jobbet med utdanning av anestesisykepleiere i Oslo og ved høgskolen i Ålesund.

Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Det er stort behov for mastergradskompetanse blant de som jobber pasientnært i helsetjenesten både i fagutviklingsstillinger og i kliniske stillinger.

- Sykepleiere med denne mastergraden kan også søke på stipendiatstillinger og utdanningsstillinger.

Publisert 11. des. 2014 15:14 - Sist endret 11. des. 2014 15:14