Programmet tar ikke opp nye studenter

Forsker med e-helse prosjekter

Lene Lunde har en allsidig jobb med å utvikle app for pårørende og e-læring for helsepersonell. Hun har lært mye om kommunikasjon og lokal tilpassing etter å ha deltatt i EU-samarbeid med partnere fra Sveits, Italia og Romania.

Portrett

Lene Lunde. Foto: UiO

Lene Lunde

  • Uteksaminert: 2013
  • Stilling: Forsker
  • Arbeidsgiver: Avdeling for Sykepleievitenskap, UiO

Hvorfor valgte du master i sykepleievitenskap?

– Jeg jobbet som fagutviklingssykepleier på Infeksjonsposten på Bærum Sykehus og ønsket økt kompetanse i prosjektarbeid og forskning. Sykepleievitenskap var det mest aktuelle stedet å studere fordi jeg ønsket en grundig, teoribasert innføring sykepleievitenskap og forskning. Det var også mulighet for deltid, så jeg kunne kombinere studiet med jobb.

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din

Fra september 2015 til september 2016 jobbet Lunde i kombinert stilling som fagutviklingssykepleier på Bærum og i et prosjekt ved Avdeling for sykepleievitenskap. Etterpå har hun jobbet fulltid ved UiO.

– De viktigste oppgavene jeg har hatt i EU-prosjektet CarerSupport er å utvikle en platform for pårørende til demente sammen med partnere fra Sveits, Italia og Romania. Jeg har koordinert innsatsen til de norske partnerne, planlagt pilot av plattformen og analyserer nå resultater fra piloten i 4 land.

– I MOOC prosjektet Systematisk klinisk undersøkelse i primærhelsetjenesten har jeg ansvar for å utvikle en e-læringsressurs i samarbeid med prosjektpartnerne, ha oversikt over helhet og fremdrift og koordinere nyutvikling (filming) av nytt materiale.

I mars 2017 starter Lunde opp i et nytt EU-prosjekt hvor forskerne skal utvikle mobil app for pårørende til pasienter med demens. Appen skal gi mulighet til å trene på aktuelle situasjoner med en avatar, feks kommunikasjonsstrategier, utfordrende atferd, forventet progresjon av sykdom.

Hva liker du best med jobben din?

Jeg liker at jobben er variert og at jeg kan jobbe selvstendig. Prosjektarbeid gir en stor grad av frihet, samtidig som det stilles krav til oversikt og fokus på detaljer (Lunde).

– Å få være med i både store EU prosjekter og lokale prosjekter har gitt meg verdifull kunnskap om forskjellen på samarbeid og kommunikasjon lokalt og over landegrenser.

Hvordan er utdanningen relevant i denne jobben?

– Utdanningen har vært veldig relevant både for jobben jeg hadde som fagutviklingssykepleier og nå i jobben på UiO. Jeg har fått en verdifull innføring innenfor forskning og utvikling av prosjekter som jeg har kunnet bygge videre på.

Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Denne masterutdanningen gir kompetanse som er nyttig enten man jobber pasientnært, i fagutviklingsstillinger eller innenfor forskning. Finn et område fra eget fagfelt når du skal velge tema eller knytt deg til større forskningsprosjekter.

Søk master i sykepleievitenskap

  • 1. mars for tidlig svar
  • 15. april

 

Publisert 23. feb. 2017 10:10 - Sist endret 21. mars 2017 11:28