Programmet tar ikke opp nye studenter

Ledende spesialsykepleier fag/MTU

Pål Solberg synes at metodene og ferdighetene han lærte på masterprogram i sykepleievitenskap er svært nyttig for fagutvikling. Nå bruker han kunnskapen til å planlegge prosjekt for å forbedre kvalitet ved Hjertemedisinsk intensiv og overvåkning, OUS.

Portrett

Pål Solberg. Foto: privat

Pål Solberg

  • Uteksaminert: 2017
  • Stilling: Ledende spesialsykepleier fag/MTU
  • Arbeidsgiver: Hjertemedisinsk intensiv og overvåkning, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Hvorfor valgte du master i sykepleievitenskap?

– Etter å ha vært involvert i flere forskningsprosjekter ved Hjertemedisinsk intensiv og overvåkning (HIO), synes jeg det virket spennende å utdanne seg mot forskning og fagutvikling.

Da jeg søkte master i sykepleievitenskap var jeg også medarbeider i en studie på hjertestanspasienter der jeg hadde en substudie som var et godt utgangspunkt for en masteroppgave. (Solberg)

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din

I tillegg til å jobbe som intensivsykepleier ved HIO, har Solberg fagutviklings- og undervisningsansvar med spesiell vekt på medisinsk-teknisk utstyr i seksjonen.

– For tiden planlegger jeg et kvalitetsforbedringsprosjekt i samarbeid med OsloMet – storbyuniversitetet, med mål om å heve kvaliteten på kompetanseutvikling og praksisstudier i intensivsykepleie ved HIO.

– I tillegg jobber jeg med å publisere en artikkel basert på masteroppgaven og forskningsresultatene den baserte seg på. 

Hva liker du best med jobben din?

– At fagutvikling- og kvalitetsforbedringsarbeidet er tett knyttet til det kliniske arbeidet på HIO. Den nære tilknytning til klinikken gjør at jobben føles veldig nyttig siden man får hyppige og raske tilbakemeldinger på arbeidet man gjør.

Hvordan er utdanningen relevant i denne jobben?

– Jeg fikk ny kompetanse innen fagutvikling og forskning. Denne kompetansen bruker jeg til å bidra i fagutviklingsarbeidet ved HIO, blant annet ved å planlegge kvalitetsforbedringsprosjekter. Vi skal løfte kvaliteten på kompetanseutvikling i seksjonen. 

– Utdanningen gir også muligheten til å begynne en phd-utdannelse og en karriere innen forskning. Det virker spennende å kunne kombinere forskning og klinisk arbeid. 

Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Jeg blir ofte møtt med holdninger om at en "master er en master" innen sykepleiefaget, men jeg mener det er viktigere å kommunisere hvilken kompetanse de respektive utdanningene gir. En masterutdanning i sykepleievitenskap gir deg solid kompetanse innen fagutvikling, og de metodene og ferdighetene man tilegner seg gjennom utdanningen er svært relevant for praksis. Jeg tror de fleste arbeidsgivere verdsetter slik kompetanse, men som arbeidstaker må man selv kommunisere og tydeliggjøre hvilken kompetanse man har tilegnet seg gjennom utdanningen.

Søk master i sykepleievitenskap

  • 1. mars for tidlig svar
  • 15. april
Av Anbjørg Kolaas
Publisert 31. jan. 2018 15:35 - Sist endret 31. jan. 2018 15:35