Programmet tar ikke opp nye studenter

Stipendiat og sykepleier

Masterutdanningen har gitt Kari Gire Dahl innblikk i hvor komplekst og utfordrende det er å produsere kunnskap. Det har gjort henne mer ydmyk og åpen for andre perspektiver. Hun er også opptatt av sykepleierens ansvar for å forvalte og formidle pasientens historie på best mulig måte.  

Portrett

Kari Gire Dahl. Foto: Anbjørg Kolaas/UiO

Kari Gire Dahl

  • Uteksaminert: 2015
  • Stilling: Stipendiat ved avdeling for helsefag og sykepleier ved transplantasjonskirurgisk sengepost ved Rikshospitalet.
  • Arbeidsgiver: UiO og OUS

Hvorfor valgte du master i sykepleievitenskap?

– Før jeg begynte på sykepleien tok jeg en bachelor i psykologi, og fikk innblikk i et fagmiljø hvor forskningen står veldig sterkt. Jeg tok med den erfaringen da jeg begynte på bachelor i sykepleie, og jeg skjønte tidlig at jeg ville gå videre med en master i sykepleievitenskap.

Jeg ønsket å forstå faget mitt bedre, jeg var nysgjerrig på forskning, og ikke minst så fant jeg et tema som jeg ønsket å lære mer om. Da var sykepleievitenskap ved UiO et naturlig valg for meg. (Kari Gire Dahl)

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

Gire Dahl kombinerer å være stipendiat ved avdeling for helsefag med å jobbe som sykepleier ved transplantasjonskirurgisk sengepost.

– Som stipendiat har jeg akkurat gjennomført intervjuer og deltakende observasjon, noe som gjør at jeg er veldig opptatt av mitt ansvar i forhold til å forvalte og formidle pasientens historie på best mulig måte. Akkurat nå er det en av mine viktigste oppgaver, men jeg tenker at det generelt er viktig for alle forskere som prøver å forstå mennesker.  

– Som sykepleier er det vanskelig å rangere hvilke arbeidsoppgaver som er viktigst, men ivaretagelse av pasientens trygghet er jo avgjørende. Da tenker jeg på trygghet i medisinsk forstand, noe som krever min faglige kompetanse og erfaring. Det innebærer oppgaver som pasienten kanskje ikke legger merke til. Men jeg tenker også på pasientens opplevelse av å være trygg i situasjonen. Denne tryggheten er ikke alltid er en selvfølge, selv om jeg gjennomfører prosedyrearbeidet på en glitrende måte.

Hva liker du best med jobben din?

– Som stipendiat ved helsefag møter jeg masterstudenter, stipendiater og forskere med svært ulik bakgrunn og jeg blir aldri lei av å høre andres perspektiver på helsefaget. Det tror jeg må være en favoritt i stipendiathverdagen!

– Som sykepleier er jeg veldig glad i pasientkontakten, og jeg synes det er spennende å møte pasienter med komplekse helseutfordringer.

Hvordan er utdanningen relevant i denne jobben?

– Masteren var avgjørende for å få stillingen som stipendiat, og det har lagt grunnlaget for det arbeidet jeg gjør i dag.

– Som sykepleier har jeg også fått god bruk for utdanningen, det gav meg mulighet til å jobbe som fagutviklingssykepleier i halvannet år, og jeg har vært involvert i ulike forskningsprosjekter.

Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Jeg hadde ikke en spesifikk stilling i sikte eller noe klart mål da jeg tok master i sykepleievitenskap, men jeg opplevde at mange muligheter åpnet seg da jeg begynte å bli ferdig.

– Utdanningen har gitt meg trening i å analysere både faget mitt og forskningen som produseres på en kritisk måte. Det har gitt meg innblikk i hvor komplekst og utfordrende det er å produsere kunnskap og det har gjort meg mer ydmyk og åpen for andre perspektiver. Den erfaringen vil alltid komme godt med, om jeg står ved pasientsenga eller skal ut på forskerferd.

Av Anbjørg Kolaas
Publisert 20. feb. 2018 12:18 - Sist endret 20. feb. 2018 12:18