Programmet tar ikke opp nye studenter

Kontakt

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter

Studietilbud og generell studieinformasjon 

  • Bekreftelser
  • Eksamen
  • Utsettelse av studier grunnet verneplikt

MED-studieinfo

Telefon: 22 85 11 36

E-post: med-studieinfo@medisin.uio.no

Studieinformasjon for søkere og studenter

  • Gjennomføring av studieprogram
  • Utdanningsplan
  • Permisjon
  • Utsatt studiestart

Studiekonsulent Birthe Neset

helsam-studentinfo@helsam.uio.no

Institutt for helse og samfunn 

Avdeling for sykepleievitenskap