Programmet tar ikke opp nye studenter

Årsplan 2017/2018

Oversikt over når alle kurs på sykepleievitenskap gjennomføres. Du finner mer detaljert timeplan på emnesidene. Vi tar forbehold om at det kan skje endringer i årsplanen, studentene vil da få beskjed via e-post.

1 semester

SYKVIT4013 - Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag: Uke 34, 36, 38*

SYKVIT4021 - Forskningsprosessen: Uke 39, 41*

SYKVIT4224 - Metodefordypning - kvalitativ del: Uke 47, 49, 50*

Valgfrie emner


* Siste uka er alltid eksamen

2 semester

SYKVIT4225 - Metodefordypning - kvantitativ del: Uke 2, 4, 6*

SYKVIT4014 - Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis: Uke 9, 11, 14*

SYKVIT4320 - Prosjektbeskrivelse: Uke 7 (2 dager), 19 ( 2 dager), 20*

Valgfrie emner


* Siste uka er alltid eksamen

3 og 4 semester 

 • Selvstendig arbeid med masteroppgaven
 • Seminardager (Høst 2017):
  • Mandag 21 august 2017
  • Mandag 25 september 2017
  • Mandag 30 oktober 2017
  • Mandag 13 november 2017
  • Mandag 11 desember 2017
 • Seminardager (Vår 2018):
  • Mandag, 15 januar 2018
  • Mandag, 12 februar 2018
  • Mandag, 5 mars 2018
  • Mandag, 9 april 2018

Valgfrie emner

Studentene må velge to av fordypningsemnene som tilbys ved masterstudiet. Det er mulig å velge to emner på samme semester.

Høst 2017

SYKVIT4311 - Innovativ praksisutvikling: Uke 42 (2 dager: torsdag, fredag), 44 (3 dager), 46* (2 dager: torsdag, fredag)  

SYKVIT4312 - Normal aldring i et livsløpsperspektiv: Uke  42 (3 dager: mandag - onsdag), 43 (2 dager: torsdag, fredag), 45* (2 dager: torsdag, fredag)

Vår 2018

SYKVIT4313 - Pasientlæring og mestring: Uke 16, 18*


* Siste uka er alltid eksamen

 

 

 

 

 

Publisert 7. apr. 2017 14:36 - Sist endret 24. nov. 2017 14:22