Programmet tar ikke opp nye studenter

Årsplan høst 2018 - vår 2019

Oversikt over når alle kurs på sykepleievitenskap gjennomføres. Du finner mer detaljert timeplan på emnesidene. Detaljerte timeplaner med aktiviteter publiseres på hvert emnets semesterside. Det kan forekomme endringer i timeplanen, følg derfor timeplanene på semstersiden når disse er publisert i slutten av november for vårsemesteret og slutten av mai for høstsemesteret. 

1 semester

SYKVIT4013 - Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag: Uke 34, 36, 38*

SYKVIT4021 - Forskningsprosessen: Uke 39, 41*

SYKVIT4224 - Metodefordypning - kvalitativ del: Uke 47, 49, 50*

Valgfrie emner


* Eksamen

2 semester

SYKVIT4225 - Metodefordypning - kvantitativ del: uke 2, 4, 6*

SYKVIT4014 - Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis: uke 9, 11, 13*

SYKVIT4320 - Prosjektbeskrivelse: uke 7 ( 2 dager: 12. og 13. februar), 19 ( 3 dager: 7. 8. og 9. mars), 21* (Innlevering eksamen 23. mai.)

Valgfrie emner


* Eksamen

 

3 og 4 semester 

 


Valgfrie emner

Studentene må velge to av fordypningsemnene som tilbys ved masterstudiet. Det er mulig å velge to emner på samme semester.

Høst 2018

SYKVIT4311 - Innovativ praksisutvikling: Uke 44, 46* (2 dager, muntlig eksamen: torsdag, fredag)  

SYKVIT4312 - Normal aldring i et livsløpsperspektiv: Uke 42 (3 dager: mandag - onsdag), 43 (2 dager: torsdag, fredag), 45* (2 dager, muntlig eksamen: torsdag, fredag)

Vår 2018

SYKVIT4313 - Helsepedagogikk, pasientlæring og mestring: Uke 14, 17* ( 1-2 dager, muntlig eksamen:  24. og 25. april)


* Eksamen

Publisert 12. apr. 2018 14:04 - Sist endret 19. des. 2018 10:53