Programmet tar ikke opp nye studenter

Studiekvalitet

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Programledelsen vurderer årlig om programmets mål er oppfylt, og tilsynssensorer fører tilsyn med og bidrar til å utvikle eksamen og sensur.
  • Fakultetet foretar senest hvert sjette år en grundig intern og ekstern evaluering av programmet.
  • Emnene som inngår i programmet evalueres jevnlig.

Les mer om kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO og kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Det medisinske fakultet.

Evalueringsprosedyrer

Tiltak for å kvalitetssikre studiet:

  • Underveisevaluering av emner: Samtale mellom emneansvarlig og studentene på emnet.
  • Sluttevaluering av emner: Studentene skriver emneevaluering etter hver gang emnet undervises.
  • Periodisk programevaluering: Minst hvert sjette år. Første gang høsten 2010.
  • Bruk av tilsynssensor.
  • Årlig rapportering til Det medisinske fakultet.

Evaluering av studiet

Studiet ble reakkreditert av NOKUT i 2005.

Periodisk programevaluering, 2010

Årsrapporter

Kontaktinformasjon

Avdeling for sykepleievitenskap

Kvalitetssystemet ved Det medisinske fakultet
 

Publisert 16. nov. 2012 13:20 - Sist endret 18. sep. 2018 16:25