Studieopphold i utlandet

Praksisstudenter kull 2013-16 i Tanga, Tanzania, mars 2016.

Som student ved studieprogrammet i tannpleie har du mulighet til å søke om støtte til å reise på utveksling gjennom Nordplus eller på utenlandspraksis ved Tanga International Competence Centre (TICC) i Tanzania. Du har disse mulighetene:


Nordplus:
En måneds
opphold i løpet av 4. eller 6. semester ved:

  • Københavns Universitet
  • Karolinska Institutet i Stockholm

Du søker om støtte fra Nordplus på eget skjema. Dette fås av utdanningsleder.

Som utreisende med støtte fra Nordplus forplikter du deg til å:
- følge studiestedets timeplan
- holde en presentasjon ved utvekslingsstedet om eget studieprogram
- blogge på fakultetets nettsider underveis
- holde en presentasjon om erfaringene fra oppholdet for eget studiekull
- levere en skriftlig rapport til Nordplus

Søknadsfrist: 15/9
 

TICC:
Fire- fem ukers
opphold ved Tanga International Competence Centre (TICC) i Tanzania i februar/mars/april, 6. semester.

Praksisstudenter i Tanga skal utføre feltarbeid ved helsesentre, skoler og andre relevante institusjoner. Du skal også gjøre deler av bacheloroppgave-arbeidet ditt der. Du forplikter deg til:

- å delta på alle forberedelser og følge opp retningslinjer før utreise
- å følge stedets timeplan
- rette deg etter anvisninger fra stedets personale samt norske veileder
- blogge på fakultetets nettsider underveis
- være tilgjengelig for veiledning på Skype e.l. og kommunisere med oss på epost under oppholdet
- følge opp helsekontroll etter retur på hjemsted
- holde en presentasjon om erfaringene fra oppholdet for eget studiekull og andre interesserte
- bidra i synliggjøringen av praksisfeltet utenfor fakultetet ved behov etter hjemkomst

Søknadsfrist: begrunnet søknad på engelsk til studieleder innen 10/9.

 

For å kunne søke om utveksling eller praksisopphold må du

  • Ha lite fravær fra obligatorisk undervisning
  • Ha bestått alle arbeids- og vurderingskrav (tester og eksamener)
  • Ha normal studieprogresjon på klinikk
  • Være personlig egnet

 

Ved for mange eller likestilte søkere velges utreisende ut på bakgrunn av egnethet og/eller ved loddtrekning.

Se forøvrig blogg fra utvekslingsstudent i Stockholm våren 2013.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 16. mai 2017 13:01