Studieopphold i utlandet

Som student i tannpleie har du anledning til å ta kortere og lengre deler av studiet i et annet land. Å studere i utlandet gir deg nye perspektiver, både relatert til studentrollen men også på det faglig og personlige plan, som du vil ha stor glede og nytte av i ditt senere arbeidsliv.

Henter forslag fra Google

Tannpleierstudenter utfører tannhelse-undervisning på en skole i Tanga, Tanzania, sammen med tolk

Som student ved studieprogrammet i tannpleie har du mulighet til å søke om støtte til å reise på utveksling gjennom Nordplus og Erasmus+. Du kan også søke om å gjennomføre en del av studiet i utlandet som et praksisopphold ved Tanga International Competence Centre (TICC) i Tanzania. Du har disse mulighetene:


Nordplus:
En måneds
opphold i løpet av 4. semester ved:

 • Københavns Universitet
 • Karolinska Institutet i Stockholm

Du søker om støtte fra Nordplus på eget skjema. Dette fås av utdanningsleder.

Som utreisende med støtte fra Nordplus forplikter du deg til å
- følge studiestedets timeplan
- holde en presentasjon ved utvekslingsstedet om eget studieprogram
- blogge på fakultetets nettsider underveis
- holde en presentasjon om erfaringene fra oppholdet for eget studiekull
- levere en skriftlig rapport til Nordplus

Søknadsfrist: 15/9
 

Erasmus+:

2-3 måneders opphold i løpet av 4. semester ved:

 • Europäische Fachhochschule, Köln
 • Københavns Universitet

2-3 måneders opphold ved University of Edinburgh. Dette alternativ utgår våren 2022 pga COVID-19 situasjonen .Partner har meldt dette inn til fakultetet direkte. Fagavdelingen og ledelsen har også vurdert at Erasmus utveksling til Köln og København utgår for utveksling våren 2022.

 

Som utreisende med støtte fra Erasmus+ forplikter du deg til å:
- følge studiestedets timeplan
- holde en presentasjon ved utvekslingsstedet om eget studieprogram
- blogge på fakultetets nettsider underveis
- holde en presentasjon om erfaringene fra oppholdet for eget studiekull
- levere en skriftlig rapport til utdanningen hjemme etter oppholdet

 

Søknadsfrist: 15/9

 

Tanga International Competence Centre - TICC:

Det er ikke mulig å søke på utvekslingsopphold til Tanga våren 2022. Dette er grunnet corona situasjonen.


4-6 ukers opphold ved Tanga International Competence Centre (TICC) i Tanzania i perioden februar/mars/april i studiets 6. semester. 

Praksisstudenter i Tanga skal utføre feltarbeid ved helsesentre, skoler og andre relevante institusjoner. Du skal gjøre deler av bacheloroppgave-arbeidet ditt før utreise, blant annet relatert til forberedelser av det arbeidet du skal gjøre med BA-oppgaven mens du er i Tanga. Studenter som reiser ut skriver vanligvis en litteraturgjennomgang.

Som utreisende student forplikter du deg til:

- å delta på alle forberedelser og følge opp retningslinjer før utreise
- å følge stedets timeplan
- bidra til trivsel og miljø under oppholdet
- rette deg etter anvisninger fra stedets personale samt norske veileder
- blogge på fakultetets nettsider underveis
- være tilgjengelig for veiledning på Skype, FaceTime e.l. og kommunisere med oss på epost under oppholdet
- følge opp helsekontroll etter retur på hjemsted
- holde en presentasjon om erfaringene fra oppholdet for eget studiekull og andre interesserte etter hjemkomst
- bidra til rekruttering av utreisende studenter året etter

Søknadsfrist: begrunnet søknad på engelsk til studieleder innen 10/9.

 

Dersom partner avlyser mobilitet, vil søkere til utvekslingsalternativet kontaktes av fakultetets studieadministrasjon.

 

For å kunne søke om utveksling eller praksisopphold må du

 • Ha lite fravær fra obligatorisk undervisning
 • Ha bestått alle arbeids- og vurderingskrav (tester og eksamener)
 • Ha normal studieprogresjon på klinikk
 • Være personlig egnet
 • Det gjøres individuelle vurderinger av hver enkelt søknad om utveksling basert på uttalelser fra fagmiljøene og klinikkansatte.
 • Når det gjelder studenter som søker på utvekslingsopphold, men som har mistet mye klinisk øvelse i pandemiåret som har gått, er det spesielt viktig at det gjøres individuelle vurderinger av hver enkelt søknad om utveksling.

 • Utvekslingsoppholdet innvilges bare dersom studenten er godt i rute og det ikke er risiko for den faglige progresjonen ved å gjennomføre utvekslingsoppholdet.
 • Det er viktig å være klar over at risikoen for avlysning av oppholdet dersom det ikke er tilrådelig å gjennomføre utvekslingsoppholdet på grunn av: Forhold ved OD/UiO og forhold hos partner. Både inn- og utreisende utveksling avhenger av koronasituasjonen, både på vår klinikk og generelt.

Innreisende studenter 2022

 • Uke 6-9 2022 (7/2-11/3-2022)

Utreisende studenter 2022

 • Stockholm: 14/2- 11/3 (uke 7-10) for 3.års studenter
 • København: 7/2- 4/3 (Uke 6-9) for 2.års studenter, 14/2- 11/3 (uke 7-10) for 3.års studenter

Alle utvekslingsavtaler med Det odontologiske fakultet.

Ved for mange eller likestilte søkere velges utreisende ut på bakgrunn av egnethet og/eller ved loddtrekning.

 


Slik gjør du det

 • Alle utvekslingsavtaler
 • Søknadsfrister og hvordan du søker
 • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. okt. 2021 14:17