Hva lærer du?

Med en fullført årsenhet i teologi vil du ha følgende kunnskaper, ferdigheter og holdninger:

Kunnskaper:

 • kunnskap om hellig tekster innenfor kristendom, jødedom og islam, og spesielt om bibelens komplekse tilblivelse
 • kunnskaper om teologiske tradisjoner og religionsfilosofiske grunnlagsproblemer
 • kunnskap om kristendommens historie, og spesielt kristendommens historie i Norge
 • kunnskap om Norge som et pluralistisk og flerreligiøst samfunn og ulike former for religionsdialog
 • kunnskap om religionsetikk og modeller for etisk argumentasjon

Ferdigheter:

 • ferdigheter i å argumentere og diskutere utfordrende teologiske spørsmål
 • ferdigheter i teksttolkning av bibelske tekster fra ulike genre og historiske perioder
 • ferdigheter i å analysere dagsaktuell religionsdebatt
 • ferdigheter i å bli en etisk aktør i møte med aktuelle problemstillinger

Holdninger:

 • å være konstruktiv, kreativ og kritisk i møte med kristen tro og andre religiøse tradisjoner
 • å stille de store spørsmålene – og lete etter svarene, i tekstene, i historien, i samfunnet
 • å være spørrende og nysgjerrig overfor forskjellige teologiske og politiske oppfatninger
 • å kombinere det å være en kritisk observatør med muligheter for å være aktør i kirke, samfunn og politikk
Publisert 30. okt. 2018 13:50 - Sist endret 6. des. 2018 12:32