Hvorfor velge dette programmet?

Synes du spørsmål om hvordan mennesker har trodd og tenkt om Gud er spennende? Er du interessert i å lære om hellige tekster, og spesielt om fortolkning av bibelske tekster? Har du tenkt på om presteyrket kunne være interessant, men er usikker på å begynne på en seksårig utdanning?

Innhold i studiet

Årsenhet i teologi gir deg grunnleggende kunnskap om bibelen, og om hellige tekster fra islam og jødedom. Du får lese og diskutere kristne tekster som har preget vår kultur. Du får et solid grunnlag for å diskutere komplekse etiske spørsmål og dagsaktuelle politiske spørsmål om kirkens og andre religioners plass i offentligheten. Du får møte og samtale med medstudenter og lærere som tenker og tror annerledes enn deg selv. Årsenhet i teologi gir deg mulighet til å utvikle deg både som fagperson og menneske.

Årsenhet i teologi gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i å forstå og formidle kristen tro i vår tid. Du vil tilegne deg kompetanse i å studere kristendom både i et historisk, sammenlignende og samtidig perspektiv. Du vil få en bred innføring i kristendommens historie, med særlig vekt på kristendommens historie i Norge.

Du vil lære å stille kritiske spørsmål og reflektere rundt svarenes relevans og holdbarhet i lys av bibeltekster, kirkehistorie, etikk, teologi, filosofi og egen erfaring. I tillegg til kunnskap om bibelen, vil du få kunnskap om hvilke samfunnsmessige, kulturelle og religiøse roller hellige tekster har og har hatt innenfor islam og jødedom. Etiske modeller og problemstillinger vil tematiseres og debatteres innenfor rammen av dagsaktuelle spørsmål, som blant annet ytringsfrihet og religionsfrihet.

Du får inngående kjennskap til utfordringer og muligheter knyttet til kirkens rolle som religiøs samfunnsaktør i det pluralistiske og flerreligiøse Norge. Du får også oversikt over ulike former for religionsdialog. Du får innsikt i hvordan kristendommen og andre religiøse tradisjoner har spilt og spiller en formende og konfliktfylt rolle i politikk og samfunn i Norge og i Europa.

Årsenheten kan inngå som første året i profesjonsutdanningen i teologi, som først og fremst er en utdanning til å bli prest.

Studiemiljø

Det teologiske fakultet har et av de mest inkluderende studiemiljøene på universitetet, og undervisningen er av høy kvalitet. Fakultetet, som er et av de sterkeste på sitt felt i verden, er kjent for å ha en kort vei mellom ansatte og studenter.

Studiemiljøet er preget av stort engasjement. Teologistudentene arrangerer blant annet «Teologisk salong» med samtale, mat og inviterte innledere, «Salmer og vin», og «Johannes Åpen Bar» er i blant åpen på film- og debattkvelder. Hver torsdag er det gudstjenester i kapellet på fakultetet, og studenter som ønsker det kan delta med oppgaver. Etter gudstjenestene møtes studenter og ansatte til felles lunsj i kantina.

I tillegg legger fakultetet i stor grad til rette for studentpåvirkning. Dette gir et levende og nært studentmiljø, hvor det er rom for å påvirke sin egen studiehverdag, og hvor det er godt å være student.

Publisert 30. okt. 2018 13:50 - Sist endret 6. des. 2018 12:32