Jobb og videre studier

Jobbmuligheter

Tenker du å jobbe i skolen, i organisasjoner eller ulike kirkesamfunn, med undervisning av barn og voksne, vil årsenheten i teologi gi deg relevant og etterspurt kompetanse. Du kan bruke årsenheten til å jobbe som menighetspedagog i Den norske kirke og til å til å bygge undervisningskompetanse i kirkelig undervisning, i KRLE og Etikk og religion.

Videre studier

Årsenheten kan inngå som første året i profesjonsstudiet i teologi.

Årsenheten gir deg også mulighet til å gå videre på bachelorprogrammet i religion og samfunn.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 30. okt. 2018 13:50 - Sist endret 6. des. 2018 12:33