Oppbygging og gjennomføring

Årsenheten består av to semestre.

Årsenheten består av seks obligatoriske emner.

Gjelder for studenter med studiestart høsten 2020:

2. semester TFF1001 – Kristendommens historie TFF1003 – Etikk og religion TEOL1200 – Innføring i systematisk teologi
1. semester TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten TFF1002 – Levd religion i Norge TEOL1100 – Introduksjon til Bibelen: tekster, lesninger og teologier
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Gjelder for studenter med studiestart høsten 2019 eller tidligere: 

2. semester TFF1001 – Kristendommens historie TFF1004 – Hellige tekster TEOL1200 – Innføring i systematisk teologi
1. semester TFF1002 – Levd religion i Norge TFF1003 – Etikk og religion TEOL1100 – Introduksjon til Bibelen: tekster, lesninger og teologier
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Gjelder for alle studenter: 

Det er ikke mulig å legge studier i utlandet inn i dette studieprogrammet. 

Hvis du har fullført tilsvarende emner/utdanning for andre læresteder kan du søke om innpassing i programmet.

Krav til fremmøte, registrering og studieprogresjon

For å beholde studieplassen på programmet teologi (årsenhet) må studentene:

  • Møte frem til obligatoriske arrangementer i studiestartsuken i det semesteret studenten har fått opptak
  • Hvert semester innen gitte frister: registrere seg og melde seg på emner i studieprogrammet i StudentWeb, og betale semesteravgift
  • Ha bestått emner som er obligatoriske i programmet innen antall forsøk tillatt for eksamen for emnet
  • Innfri et minstekrav til studieprogresjon med å ha bestått emner i studieprogrammet på minst:  30 studiepoeng etter ett år; og 60 studiepoeng etter to år.

Det er visse unntak fra disse kravene:

 

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 30. okt. 2018 13:50 - Sist endret 7. apr. 2020 18:02