Program for studiestart

Velkommen som ny student!

Studiestart er mandag 12. august, og denne dagen og resten av uken består av faglige og sosiale aktiviteter.  Målet med studiestartuken er å gi deg en hyggelig og nyttig innføring i studenttilværelsen på programmet og fakultetet.

Du mister studieplassen hvis du ikke møter til studiestart, med mindre du har gyldig grunn til fravær. Er det noen obligatoriske arrangementer du ikke kan møte på, er det derfor viktig at du registrerer fravær og fraværsgrunn på nettskjema før studiestart.