Faglig-sosialt tiltak: Kaffe og aftensang på Grønland

Velkommen til en kveld med kaffe og aftensang

Vi møtes kl, 17:30 på Asylet og avslutter kvelden med aftensang med TF-kantori i Grønland kirke kl. 1930

Påmelding

Meld deg på til praktikum@teologi.uio.no innen kl. 15:00 onsdag 15. mars.

Publisert 13. mars 2017 15:58 - Sist endret 13. mars 2017 16:00