Faglig sosialt seminar - Hva gjør du som prest når…?

Teologistudentene er nettopp ferdig med sin siste menighetspraksis. 3.mai forteller de om hva de gjorde i møte med situasjoner som ikke følger boka.

Illustrasjonfoto: Colourbox.com

Program

Hva gjør du når

... når de pårørende vil ha en «ikke-religiøs» begravelse?

… organisten motsetter seg å spille cder i begravelsen?

… når de pårørende krangler?

… når konfirmanter vil snakke med deg om sex og angst?

… når skolen vil ha en «varsom» skolegudstjeneste?

… når du vil la deg inspirere av Den hellige ånd?

Åpent for alle

Seminaret er et faglig-sosialt tiltak for studenter på teologiprogrammet, og er også åpent for alle som er interesserte til å få et innblikk i rykende ferske presters erfaringer!

Arrangør

Fagenhet for praktisk teologi
Publisert 26. apr. 2017 20:19 - Sist endret 27. apr. 2017 18:34