Seminar til Granavolden Gæstgiveri 6.-8. oktober 2021

Programseminaret på Gran gir deg en intensiv faglig innføring og sjansen til å bli bedre kjent med både medstudenter og lærere!

Hver høst siden begynnelsen av 1990-tallet har vi tatt med førsteårsstudenter på et tredagers intensivseminar til Granavolden gæstgiveri. Denne turen har vært en arena for både å knytte vennskap som har vart ut studietiden, faglig fellesskap mellom studenter og ansatte, og til å gi en dypere fagforståelse tidlig i utdanningen.

Seminaret på Gran, 6.-8. oktober, er obligatorisk for førsteårsstudentene på bachelorprogrammet i teologi og profesjonsstudiet i teologi. Det er også mulig å delta for øvrige studenter på profesjonsstudiet i teologi.
For påmelding trykk her. Hvis det er vanskelig for deg å delta kan du søke om fritak via nettskjema. Frist for påmelding og søknad om fritak er 22. september. 

Denne høsten vil vi av smittevernhensyn gjennomføre seminaret i to runder. Førsteårsstudenter på religion og samfunn (bachelor) vil ha seminar 29. september-1. oktober, teologistudentene (bachelor og profesjon) vil ha seminar 6.-8. oktober.

 

Program for teologi bachelor og teologi profesjon

Tema: Om bønn i Bibelen og gudstjenesten.

Onsdag 6. oktober

08.45: Avreise med buss fra Domus Theologica

10.45: Åpning ved Merete Thomassen

Bli kjent-runde ved Markus Keller

Introduksjonsforelesning ved Merete Thomassen: Hva er bønn?

12.30: Lunsj

13.30: Anne Gudme: Velsignelser og bønn i Det gamle testamente

Forelesning og gruppearbeid

15.30: Kaffepause og innsjekk

16.00: Merete Thomassen: Fra velsignelser til selvhjelp. Trekk ved nyere bønnespråk

Forelesning og gruppearbeid

17.30: Pause

18.00: Middag

20.00: Gudstjeneste i Søsterkirkene ved prost Christofer Solbakken

20.45: Sosialt samvær

 

Torsdag 7. oktober

08.00-09.00: Frokost

09.15: Vemund Blomkvist: Urkirkens bønn.

Forelesning og gruppearbeid

11.30: Kort pause

11.40: Anne Gudme og Merete Thomassen: Metaforer, kjønn og inkluderende språk i Bibelen og gudstjenesten

Forelesning

12.30: Lunsj

13.30: Vandring til gamle Tingelstad kirke, kaffe blir servert ved ankomst

16.30: Åpent program

18.00: Middag

20.00: Sosialt samvær

 

Fredag 8. oktober

08.00-09.00: Frokost

09.15: Undervisning og gruppearbeid

10.15: Utsjekking

10.45: Omvisning i Mariakirken

11.30: Plenumsamtale

12.30: Lunsj 

13.30: Hjemreise med buss

14.45 (ca.): Ankomst Domus Theologica

Publisert 15. aug. 2021 12:38 - Sist endret 8. okt. 2021 09:32