Kapellan

Einar Østerhagen jobber som kapellan i Grorud menighet i Oslo bispedømme. Noe av det viktigste han lærte gjennom studiene er samarbeid,  samtale og diskusjon. Det har vært nyttig inn i en jobb som i stor grad legger opp til tverrfaglig samarbeid og arbeid mot et felles mål.

Foto av Einar Østerhagen

Einar Østerhagen

Hva går jobben din ut på?

Min jobbhverdag preges av at jeg jobber som kapellan med et særlig fokus på barn og unge. Jeg får være med å legge til rette for at kirka kan oppleves som et trygt og godt sted å være og hvor mennesker i alle aldre kan få utforske, utvikle og erfare sitt eget forhold til den treenige Gud. I løpet av en uke deltar jeg gjerne på familiemiddag, konfirmantundervisning, møter mennesker i glede og sorg gjennom dåpssamtaler og forberedelse til gravferd og jeg holder gudstjeneste på søndager. Det er en spennende og variert hverdag hvor jeg får utfordret meg selv både personlig og faglig. Jobben har også lederutviklingsmuligheter gjennom at man som prest går inn i ulike sammenhenger med en tydelig lederrolle.

Får du brukt utdanningen din i jobben?

Einar Østerhagen

Studieprogram:
Profesjonsstudiet i teologi

Grad:
Cand.theol.

Uteksaminert:
2018

Stilling:
Kapellan 

Arbeidsgiver:
Grorud menighet i Oslo bispedømme

Det brede spekteret av ulike fagdisipliner i teologiutdanningen kommer godt til nytte i jobben min. I det daglige er det særlig elementer fra de praktisk-teologiske fagene som er nyttige. Gjennom alle samtalene jeg har i løpet av en uke får jeg bruk for verktøyer fra sjelesorgsundervisningen, og når jeg forbereder gudstjenester har jeg med meg teori og kunnskap fra både liturgikk, homiletikk og religionspedagogikk. Jeg har også god bruk for de mer teoretiske fagene som bibelfag og dogmatikk for å både tolke tekster og å forstå kontekstene jeg står i, for å kunne best mulig møte og formidle til de menneskene jeg møter.

Hva er det viktigste du lærte fra studiene?

Noe av det viktigste jeg lærte gjennom studiene tror jeg må være at jeg ble tryggere på meg selv og troen min. I trygge og gode rammer fikk jeg utfordret meg selv og ble mer bevisst som medmenneske og fortolker. Det gode fokuset på samarbeid og samtale har også vært svært nyttig inn i en jobb som i stor grad legger opp til tverrfaglig samarbeid og arbeid mot et felles mål.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg ble i slutten av studietiden oppfordret til å søke på jobben som kapellan av folk jeg kjente i menigheten. Jeg jobbet som trosopplæringsmedarbeider i samme område av Oslo samtidig som jeg studerte teologi, så jeg var kjent i området. Jeg tror også at erfaringen min fra frivillig barne- og ungdomsarbeid var viktig for at jeg fikk denne jobben. Da jeg ble oppringt og fikk vite at jeg hadde fått tilbud om jobben ble jeg veldig glad. For på mange måter var dette min drømmejobb.

Har du tips til studenter som ønsker å jobbe i bransjen du jobber i?

Engasjer deg i studietiden, enten det er en studentforening eller i en lokal menighet. Det viser både at man har et engasjement og det gir uvurderlig erfaring som er gull verdt i en fremtidig jobbhverdag. Har du muligheten vil jeg også anbefale å engasjere seg i kirkedemokratiet. Dette gir en unik mulighet til å bli kjent med og forstå den hverdagen som man skal gå inn i som prest.

Videre karriereplaner, ønsker og muligheter?

Jeg trives veldig godt der jeg er i dag, så blir nok der en god stund til. Som prest har man flere karrieremuligheter enten det er å gå fra å være kapellan til å bli sokneprest eller få en høyere lederstilling som prost. Det er også mulig å kunne gå tilbake til akademia og det er gode etter- og videreutdanningsmuligheter. Jeg tror nok at jeg om noen år kommer til å søke meg inn på noen av de spennende etterutdanningsmulighetene som fakultetene tilbyr for å ta vare på fagligheten min.

Publisert 4. jan. 2021 16:20 - Sist endret 4. mars 2021 10:14