Doktorgradsstipendiat

Kari Zakariassen forteller at som doktorgradsstipendiat er jobben en slags forlengelse av studiene hennes. Hun tok profesjonsstudiet i teologi ved Det teologiske fakultet, og nå er hun stipendiat der.

Kari Zakariassen

-Hva går jobben din ut på?

Jeg er ph.d.-stipendiat i Det gamle testamente. Dette er en forskerstilling hvor jeg skal skrive en doktorgradsavhandling. Tittelen på prosjektet mitt er “Trees of Knowledge”. Jeg har fire år på å skrive min avhandling om temaet. Inkludert i de fire årene er det også et år med såkalt pliktarbeid, som for eksempel kan være å undervise studenter ved TF.

-Får du brukt utdanningen din i jobben din? Hvordan?

Jeg får brukt utdanningen min i aller høyeste grad. Jobben er en slags forlengelse av utdanningen – kunnskapen fra utdanningen er plattformen som jeg nå utvider med ny kunnskap og forskning.

-Hva er det viktigste du lærte fra studiene?

Faglig var nok det viktigste jeg lærte å være kritisk, både generelt, men ikke minst til “vedtatte og oppleste sannheter”. Jeg lærte også at det å være nysgjerrig er en god egenskap når man studerer.

Gjennom studietiden var jeg aktiv i diverse styrer og utvalg både på TF og i organisasjoner utenfor TF. Det som kanskje er den viktigste lærdommen fra disse vervene, er at man må engasjere seg for å ha en påvirkningsmulighet på egen (studie)hverdag. Det er ikke alltid man får det slik man ønsker, men det er i hvert fall større sjanse for å få det som man vil dersom man gjør en innsats for det selv.

-Hvordan fikk du jobben?

Jeg har lenge hatt lyst til å bli ph.d.-stipendiat, og startet arbeidet med å skrive prosjektbeskrivelse da jeg var ferdig med studiene. Da det ble utlyst stillinger, søkte jeg og fikk jobben.

-Har du tips til studenter som ønsker å jobbe i bransjen du jobber i?

Hvis du vil bli ph.d.-stipendiat, er det lurt å begynne å skrive prosjektbeskrivelse i god tid før stillinger blir lyst ut. For min del tok det 1,5 år fra jeg var ferdig med studiene til det var en ledig stilling som ble lyst ut. I hele denne perioden jobbet jeg med prosjektbeskrivelsen, selvsagt samtidig som jeg hadde en annen jobb – jeg var rådgiver i Presteforeningen. I tillegg til å starte tidlig med å skrive prosjektbeskrivelse, er det lurt å ta kontakt med en professor innen fagfeltet som kan gi litt råd og tips.

-Videre karriereplaner, ønsker og muligheter?

Jeg har bare så vidt startet på ph.d.-perioden min, og er inntil videre ikke så bekymret for det som måtte komme etter periodens slutt. Jeg trives godt som stipendiat og også med undervisning av studenter, og kan godt tenke meg å fortsette å jobbe innen akademia. Før jeg fikk stillingen som stipendiat, jobbet jeg som rådgiver i arbeidslivsavdelingen til Presteforeningen. Jeg synes også at fagforeningsarbeid var morsomt, så det kan v

Publisert 21. mars 2016 10:17