Teknologi, innovasjon og kunnskap (master - to år)

TIK er et tverrfaglig masterprogram hvor du lærer å analysere ulike sider ved kunnskapssamfunnet, blant annet hvordan kunnskap og teknologi oppstår og brukes. Du velger mellom to spesialiseringer: innovasjonsstudier eller vitenskaps- og teknologistudier (STS).

Hva kan jeg jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Studiestart høst 2019

19. august

Program kommer i løpet av juni

Hvorfor velge TIK?

TIK Talk: Three aspects of innovation