Studiekvalitet

Kvalitetssikring

I tråd med Kvalitetssystemet ved UiO er alle studieprogrammer og emner pålagt felles rammer for kvalitetssikringsarbeid og systematisering av evalueringsrutiner. Hensikten med disse rutinene er å identifisere indikatorer på manglende eller god kvalitet, og er et ledd i et kontinuerlig arbeid med å sikre og forbedre kvaliteten på studietilbudet.

Studentdeltagelse

Som student vil du bli bedt om å delta i flere evalueringer gjennom din studietid. Den vanligste formen er emneevaluering, som gjøres for alle emner hvert semester. For å lese tidligere emnevalueringer, se hver enkelt emneside.

Periodisk programevaluering

Med jevne mellomrom vil det bli gjennomført en periodisk evaluering av programmet som helhet. I dette arbeidet er dine tilbakemeldinger som student av stor betydning.

Årlig programgjennomgang

I 2016 vedtok Det samfunnsvitenskapelige fakultet å innføre årlig programgjennomgang for alle studieprogrammer.