Studieopphold i utlandet

Det finnes ikke egne utvekslingsavtaler beregnet på Masterprogrammet i Teknologi, innovasjon og kunnskap.

Avtalene som eies av Senter for teknologi, innovasjon og kultur er utelukkende åpne for studenter på Masterprogrammet ESST - Society, Science and Technology in Europe. Masterprogrammet ESST anbefales til studenter som ønsker å ta deler av mastergraden sin i utlandet.

Hvis du kjenner til universiteter i utlandet som tilbyr emner du tror kan innpasses i masterprogrammet TIK, og som du ønsker å dra på utveksling til, kan du kontakte studiekonsulenten for å drøfte muligheten for utveksling.

De to siste semestrene i programmet jobber du selvstendig med masteroppgaven og har individuell veiledning. Du kan oppholde deg hvor du vil i denne perioden, men du kan ikke ta flere studiepoeng og få dem innpasset studieprogrammet.

Hvis du ønsker å dra på feltarbeid i forbindelse med masteroppgaven kan du søke om studentstipend fra TIK-senteret. Tidligere studenter har dratt til bl.a Nigeria og New York.

 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 
 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. mai 2015 13:25