Hva lærer du?

Når du har tatt årsenheten i tysk, har du både praktiske og teoretiske ferdigheter i muntlig og skriftlig tysk samt kunnskaper om tyskspråklig litteratur, kultur, samfunn og historie.

Språkemnene gir deg:

  • ferdigheter i skriftlig og muntlig tysk, slik at du kan anvende språket riktig og idiomatisk.
  • kunnskaper om grammatikk slik at du kan gjøre rede for språkbruken i konkrete tilfeller.
  • kunnskap om lydlære og intonasjon slik at du kan beskrive og analysere tysk uttale.
  • forbedret uttale av din egen tysk gjennom praktisk øvelse.

Litteratur- og kulturkunnskapsemnene gir deg:

  • øvelse i skriftlig og muntlig fremstilling og argumentasjon på tysk.
  • grunnleggende kjennskap til tyskspråklig litteratur fra moderne tid, ikke bare fra Tyskland, men også fra eksempelvis Østerrike, Sveits, Tsjekkia, Romania, DDR og BRD.
  • analytiske og kritiske ferdigheter i arbeidet med litterære tekster.
  • kjennskap til Tyskland i forskjellige epoker, med særlig vekt på historien fra 1945 til i dag.
  • kunnskaper om tysk kultur og samfunnsforhold i et historisk perspektiv.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. mai 2015 11:17