Hvorfor velge dette programmet?

Hvorfor ble det bygget en mur gjennom Berlin? Hvordan ser dagens Tyskland ut? Hvor mange nobelprisvinnere er det i tyskspråklig litteratur? Hva dreier moderne tyskspråklig litteratur seg om? Hvor likt er det tyske og det norske språket, og hva er forskjellene?

Studerer du tysk, får du svar på disse og mange andre spørsmål. Tysk er morsmål for nærmere 100 millioner europeere og dermed et av de største språkene i Europa. Det er også et sentralt språk innen europeisk kultur, politikk og handel. I årsenheten får du både ferdigheter i språket og innsikt i de tysktalende landenes litteratur, kultur og samfunnsforhold, med hovedvekt på Tyskland.

Årsenheten er et alternativ for deg som ikke har til hensikt å ta en hel bachelorgrad, for eksempel fordi du skal komplettere en uavsluttet utdanning eller skal ta videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner på et bestemt område. Fullført årsenhet (60 studiepoeng) kan bygges inn i andre studieprogrammer og dekker fagkrav for opptak til PPU.

Studiemiljø

Som student på tysk kan du delta i Studentutvalget og representere studentene i programråd og i instituttstyret ved ILOS. Bli med og bidra til et godt studiemiljø! 

Studentforeningene sørger også for at det er mye som skjer gjennom hele studiet. Hva med å delta på den årlige revyen eller studentballet? På studentpuben Uglebo er det alltid lett å bli kjent med folk, enten du står foran eller bak baren, og det arrangeres temafester og quiz. Har du en liten skrivespire i deg, kan du bli med i studenttidsskrifter som Filologen eller Lasso.

Jobb og videre studier

Kunnskaper om tysk språk og kultur er sterkt etterspurt i privat næringsliv, i skolen og i offentlig forvaltning. Gode språkkunnskaper er nødvendig i et stadig mer internasjonalt orientert arbeidsliv. Tyskland er i dag Norges viktigste handelspartner og blant de mest innflytelsesrike landene i EU.

Årsenheten i tysk vil gi deg et fortrinn i flere bransjer og yrker, blant annet innen medier og forlag, informasjonsarbeid, kultursektoren og i servicenæringen. Årsenheten gir sammen med PPU eller grunnskolelærerutdanning undervisningskompetanse både i ungdomsskolen og videregående skole.

Årsenheten kan innpasses i en bachelorgrad, som du deretter kan søke opptak til masterstudiet med. Les mer om bachelorgraden og emnegrupper.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 31. okt. 2019 13:14