Oppbygging og gjennomføring

Årsenheten er et ettårig fulltidsstudium og består av 60 studiepoeng. Emnene som inngår i årsenheten er obligatoriske.

 

Ditt studieløp:

2. semester TYSK1104 – Tysk språk: Syntaks TYSK2100 – Tysk språk: Semantikk og oversettelse TYSK1506 – Tyskland fra 1945 til i dag
1. semester TYSK1100 – Tysk språk: Grammatikk og tekstforståelse TYSK1105 – Tysk språk: Lyd og tale TYSK1300 – Tyskspråklig litteratur etter 1945
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Tidligere studieløp:

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2017 11:10 - Sist endret 31. okt. 2019 09:53