Beskjeder

Publisert 14. jan. 2020 14:20

Fristen for å betale, registrere seg og bekrefte utdanningsplanen er 1. februar.

Publisert 27. aug. 2019 10:10

Husk å betale semesteravgift og registrere deg innen fristen 1.9.

Publisert 4. apr. 2019 16:51

Til høsten har vi oppstart på et nytt emne: UTLED4226B Ledelse av lærings- og læreplanarbeid (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side..

Studiet er på 15 studiepoeng og finansieres av Utdanningsdirektoratet. Emnet går over to semestre og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med jobb. Emnet vil være aktuelt for de av dere som har minimum 30 studiepoeng innen skoleledelse, samt har ledererfaring fra en utdanningsinstitusjon. For de av dere som ikke enda har 30 studiepoeng innen skoleledelse så har dere mulighet til å søke på dette emne neste år. 

Så trenger du eller noen du kjenner å styrke din kompetanse som leder av læreplanarbeid, søk innen 15. mai i ...

Publisert 14. mars 2019 13:42

Til orientering

 

Fakultetet arrangerer for andre gang Akademisk skriveuke den 8.-12 april, se https://www.uv.uio.no/studier/akademisk-skriveuke/

Frist for å melde seg på er 1.april.

Det var svært vellykket i fjor og samtlige kurs ble fullbooket på få dager. Vi håper på gjentagelse.

Les gjerne artikkelen om fjorårets skriveuke, se https://www.uv.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/fakultet/2018/akademisk-skriveuke.html

 

Publisert 4. jan. 2019 12:20

Husk fristen for betaling og registrering 1. februar!

Publisert 21. aug. 2018 18:38

Husk siste frist 1. september for betaling av semesteravgift og registrering

Publisert 18. sep. 2017 13:55

Er du interessert i spørsmål knyttet til skoler som arbeider godt med inkludering og likeverd? Utdanningsdirektoratet lyser ut et stipend for masterstudenter på utdanningsledelse.

I løpet av 2017 er det 12 skoler som har vunnet Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering. Vi ønsker å følge opp med forskning på tvers av disse skolene. Dronning Sonjas skolepris blir hvert år delt ut til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Stipendet gis til et masterprosjekt som skal undersøke, klargjøre og dokumentere hva vi kan lære av det arbeidet som er gjort ved de ulike vinnerskolene når det gjelder likeverd og inkludering. Likeverd betyr i denne sammenhengen at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr i denne sammenhengen at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Søknadsfrist: 15. oktober...

Publisert 20. apr. 2016 11:40

Den 28.april ønsker vi deg velkommen til alumniarrangement for nåværende og tidligere studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Denne gangen kan vi tilby dere to prominente foredragsholdere:

• Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester - Inga Marte Thorkildsen skal holde foredrag basert på hennes bok: «Du ser det ikke før du tror det». og hennes satsing på «barnehjerneverne». Barnehjernevernet er Osl...