Beskjeder

Publisert 5. okt. 2021 15:40

I anledning Verdensdagen for psykisk helse 10.okt - ønsker UiO å markere dagen med en hel uke!

Tema 2021: Livet under og etter pandemien: Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp.

Etter et spesielt år med pandemi ser vi at samhold og felleskap er viktig for studenter og ansatte på UiO. Gjennom uken markerer vi UiOs engasjement med gratis foredrag som er åpne for alle, "stands" forskjellige steder på campus og lokale aktiviteter.

Les mer om Verdensuken for psykisk helse på UiO: https://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/verdensdagen-for-psykisk-helse/

Følg opp deg selv og følg opp hverandre!

 

Publisert 27. sep. 2021 10:48

Er du en god formidler? Vil du motivere elever i videregående skole til å ta høyere utdanning? Som studentambassadør møter du potensielle søkere ved videregående skoler over hele landet i vintermånedene. 

Mer informasjon om stillingen. 
Søknadsfrist: 7. oktober

Publisert 23. aug. 2021 10:15

Husk å betale semesteravgiften og registrere deg for semesteret innen fristen 1.9.

Publisert 11. jan. 2021 12:06

Husk å betale semesteravgiften og registrere deg for semesteret innen fristen 1.2.

Publisert 17. aug. 2020 09:22

Husk fristen for betaling av semesteravgift og registrering til undervisning og eksamen den 1. september.

Publisert 28. mai 2020 08:57

Hei alle sammen,

I denne undersøkelsen ønsker vi å få vite mer om ditt studiearbeid og om hvordan du har opplevd situasjonen etter at universitetet stengte sine bygninger den 12. mars på grunn av koronaviruset.  For å lage bedre undervisningstilbud og digitale tjenester trenger vi tilbakemeldinger fra dere. Dette er svært viktig siden vi også til høsten 2020 kommer til å bruke mye digital undervisning. Hvor mye som blir digitalt og hva som blir fysisk deltagelse vil bli klart i løpet av sommeren.

 Tema det spørres om er studiehverdagen din, hvordan du planlegger og organiserer ditt studiearbeid, din helsesituasjon, mediebruk og erfaringer med de digitale løsninger UiO har valgt. Når du besvarer spørsmålene ønsker vi at du tenker spesielt på perioden fra 12. mars og frem til nå.

 

Studien er en anonymisert undersøkelse og krav til personvern ivaretas når det gjeld...

Publisert 2. apr. 2020 16:49

Universitetsbiblioteket kan hjelpe deg digitalt, også når lokalene og UiO er stengt. Send oss en e-post, chat med oss eller møt oss på den digitale lesesalen i zoom.

https://www.ub.uio.no/bruk/digital-hjelp-fra-biblioteket/

Publisert 26. mars 2020 11:55

Undevisningen blir nå gjennomført gjennom det digitale verktøyet Zoom. Dersom du har behov for hjelp til å teste programmet før du tar det i bruk, kan du gjøre dette ved å gå inn på denne lenken https://uio.zoom.us/j/834241122 fredag 27/3 fra 11-12 eller 14-15. 

Du kan også gå inn her  http://zoom.us/test når som helst for å teste utstyret. 

Publisert 14. jan. 2020 14:20

Fristen for å betale, registrere seg og bekrefte utdanningsplanen er 1. februar.

Publisert 27. aug. 2019 10:10

Husk å betale semesteravgift og registrere deg innen fristen 1.9.

Publisert 4. apr. 2019 16:51

Til høsten har vi oppstart på et nytt emne: UTLED4226B Ledelse av lærings- og læreplanarbeid (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side..

Studiet er på 15 studiepoeng og finansieres av Utdanningsdirektoratet. Emnet går over to semestre og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med jobb. Emnet vil være aktuelt for de av dere som har minimum 30 studiepoeng innen skoleledelse, samt har ledererfaring fra en utdanningsinstitusjon. For de av dere som ikke enda har 30 studiepoeng innen skoleledelse så har dere mulighet til å søke på dette emne neste år. 

Så trenger du eller noen du kjenner å styrke din kompetanse som leder av læreplanarbeid, søk innen 15. mai i ...

Publisert 14. mars 2019 13:42

Til orientering

 

Fakultetet arrangerer for andre gang Akademisk skriveuke den 8.-12 april, se https://www.uv.uio.no/studier/akademisk-skriveuke/

Frist for å melde seg på er 1.april.

Det var svært vellykket i fjor og samtlige kurs ble fullbooket på få dager. Vi håper på gjentagelse.

Les gjerne artikkelen om fjorårets skriveuke, se https://www.uv.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/fakultet/2018/akademisk-skriveuke.html

 

Publisert 4. jan. 2019 12:20

Husk fristen for betaling og registrering 1. februar!

Publisert 21. aug. 2018 18:38

Husk siste frist 1. september for betaling av semesteravgift og registrering

Publisert 18. sep. 2017 13:55

Er du interessert i spørsmål knyttet til skoler som arbeider godt med inkludering og likeverd? Utdanningsdirektoratet lyser ut et stipend for masterstudenter på utdanningsledelse.

I løpet av 2017 er det 12 skoler som har vunnet Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering. Vi ønsker å følge opp med forskning på tvers av disse skolene. Dronning Sonjas skolepris blir hvert år delt ut til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Stipendet gis til et masterprosjekt som skal undersøke, klargjøre og dokumentere hva vi kan lære av det arbeidet som er gjort ved de ulike vinnerskolene når det gjelder likeverd og inkludering. Likeverd betyr i denne sammenhengen at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr i denne sammenhengen at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Søknadsfrist: 15. oktober...

Publisert 20. apr. 2016 11:40

Den 28.april ønsker vi deg velkommen til alumniarrangement for nåværende og tidligere studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Denne gangen kan vi tilby dere to prominente foredragsholdere:

• Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester - Inga Marte Thorkildsen skal holde foredrag basert på hennes bok: «Du ser det ikke før du tror det». og hennes satsing på «barnehjerneverne». Barnehjernevernet er Osl...