Hva lærer du?

Gjennom studiet utvikler du kompetanse til å forstå, analysere og lede utdanningsvirksomheter.

Studiet er forskningsbasert:

  • du får innsikt i nasjonal og internasjonal utdanningsforskning
  • du får kunnskap om ulike forskningstradisjoner
  • du utfordres til å forholde deg kritisk til kilder
  • du analyserer data i lys av teori

Studiet er erfaringsbasert

  • du deler og drøfter erfaringer fra egen praksis
  • du utforsker egen og andres praksis 
  • du bruker case i oppgaveskriving
  • du lærer å lede læringsprosesser
  • du får erfaring i å anvende en rekke verktøy i arbeidet som leder
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. okt. 2018 14:06