Hva kan du jobbe med?

sier Harald Rutle, rektor ved forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus) på Sessvollmoen. Harald har bred arbeidserfaring og har blant annet jobbet innenfor barnevern, psykiatri, politiet og som selvstendig næringsdrivende i tillegg til flere år som lærer.

forteller Anne Marit Bråten om masterprogrammet i Utdanningsledelse. – I min nåværende jobb er jeg inspektør ved en større skole hvor jeg har ansvaret for 1. – 4. trinn, både elever og personale. I tillegg er jeg del av lederteamet.

Trond Lien (38) er assisterende rektor på Ulsrud videregående skole i Oslo. Trond har jobbet i skoleverket siden 1989, og er opprinnelig utdannet siviløkonom. Han har tatt emne 1 og 2 innenfor masterstudiet i utdanningsledelse fordi dette er direkte relevant for jobben hans.
sier Gunn Åse Karlsen (39 år) om masterprogrammet i Utdanningsledelse, der hun går på andre semester. – Jeg føler meg privilegert som kan ta et studium som er så relevant for jobben min.
stråler Petter Haagensen (37 år). Han er student på master i utdanningsledelse og er allerede ferdig med de første semestrene. - Det er veldig interessant og veldig relevant i forhold til jobben min som inspektør, sier han og legger vekt på ”veldig”.