Studiet tar opp temaer som er relevant for min hverdag

forteller Anne Marit Bråten om masterprogrammet i Utdanningsledelse. – I min nåværende jobb er jeg inspektør ved en større skole hvor jeg har ansvaret for 1. – 4. trinn, både elever og personale. I tillegg er jeg del av lederteamet.

Verdifull og variert bakgrunn

- Jeg har jobbet som styrer i barnehage, seksjonssjef barnehage i to perioder i to kommuner, kontaktlærer, rektor og inspektør. I min nåværende jobb er jeg inspektør og del av lederteamet på fire personer som jobber mye med kvalitetsutvikling på skolen med mål om at det vi som lederteam gjør, skal få betydning for elevenes læring.

Større tillit til at det jeg har gjort og gjør er riktig

- Masterprogrammet i Utdanningsledelse har for meg betydd mer innsikt og dermed bedre mulighet for refleksjon på et faglig grunnlag over det vi faktisk gjør og det vi planlegger å satse på av endringsarbeid. Videre har studiet gitt meg som leder en større tillit til at det jeg har gjort og gjør er riktig, samtidig som det også har gitt meg kunnskap om hva jeg bør endre eller prioritere høyere – eller rett og slett nye områder jeg må jobbe mer med.

Temaer som er relevant for min hverdag

- Studiet tar opp temaer som er relevant for min hverdag som skoleleder. Fordi vi har forelesninger med lærere som også forsker på skoleledelse, får vi tilgang på den ferskeste forskningen på fagfeltet. Det er årsaken til at jeg valgte masterprogrammet ved Universitetet i Oslo, og ikke en av de andre tilbyderne i markedet.

Publisert 22. sep. 2017 14:38 - Sist endret 22. sep. 2017 15:30