Studiet er kjempebra!

stråler Petter Haagensen (37 år). Han er student på master i utdanningsledelse og er allerede ferdig med de første semestrene. - Det er veldig interessant og veldig relevant i forhold til jobben min som inspektør, sier han og legger vekt på ”veldig”.

Kombinert lærer og inspektør

- Jeg har hovedfag i kristendom og er ansatt på Ringstabekk ungdomsskole som lektor. Der har jeg vært siden høst 1996. Jeg har vært lærer i hele perioden, men med tilleggsfunksjoner som inspektør, sosiallærer og tillitsvalgt i deler av tiden. Nå er jeg kombinert lærer og inspektør. Delvis var det inspektørjobben som gjorde at jeg begynte på Utdanningsledelse, eller Skoleledelse som det het da jeg begynte. I tillegg var jeg ganske nysgjerrig på innholdet i studiet, legger han til og smiler.

Ser arbeidsplassen i et nytt perspektiv

- Studiet har gitt meg mulighet til å se min egen arbeidsplass på en ny måte. Det har hjulpet meg å utvikle perspektivet fra å dreie seg mest om klasserommet til å dreie seg om hele skolen, og jeg har fått en bedre forståelse og begrunnelse av hva man gjør på en skole. Fordi jeg føler jeg forstår mer har jeg fått et bedre grunnlag for ledelse.

Jeg tror masteren ikke bare er interessant for inspektøren og rektoren ved en skole, men også for tillitsvalgte. De tillitsvalgte skal jo være med å skape skole, å fremme skoleutvikling. Som tidligere tillitsvalgt ville jeg kunne kommet med bedre innspill om jeg hadde tatt dette studiet på forhånd. Jeg ville kunnet mer, og dermed blitt en mer interessant samarbeidspartner både for ledelsen ved skolen og Utdanningsforbundet.

God kobling mellom teori og praksis

- Studiet har gode emner, gode forelesere og veldig god litteratur, selv om det er litt delte meninger om det siste. Jeg tror det kommer an på hva slags bakgrunn man har. Det er til dels vanskelig stoff, teorien krever sitt, men det legges opp til høy grad av kobling mellom teori og praksis. Vi får mange gode anledninger til å se de to i sammenheng, og blir ikke overlatt til oss selv. Det er god oppfølging! Læringsplattformen, ITL, gir dessuten gode nettmuligheter. Der legges det ut mye innformasjon og tidligere foredrag. Jeg kunne kanskje blitt flinkere til å bruke det, for det er mye interessant der.

Fremtidsutsikter

- Jeg trives med jobben min i dag og har ingen foreløpige planer om å bli rektor. Jeg tror det sluker deg mer enn å være nummer to. Å være rektor er en tøff jobb. Drømmejobben min inneholder aspektene utdanning og utvikling med et miljø- og kvinneperspektiv og jeg føler at jeg i noen grad jobber med dette siden jeg er med å påvirke elevenes refleksjon på dette feltet. Men det kunne naturligvis vært interessant å se arbeidslivet fra en annen side også, selv om jeg ikke nødvendigvis vil ut av skolen. Kanskje kunne jeg jobbet en stund med noe annet enn den konkrete skoledriften, men med noe som likevel har med utdanning å gjøre. Kanskje som saksbehandler i Utdanning og forskningsdepartementet, eller i en bistandsorganisasjon? Der kunne jeg fått en annen mulighet til å kombinere nettopp det jeg brenner for!

Publisert 6. juni 2012 10:00