Endring i fordypningen i samfunnsøkonomi

Økonomisk institutt har gjort endringer som får følger for bachelorprogrammet i utviklingsstudier.

Hva er endringen?

Se anbefalt studieløp.

Hvem får endret studieløp?

Endringen får konsekvenser for anbefalt studieløp for studenter som velger fordypning i samfunnsøkonomi fra og med kull høst 2016 og senere.

Hva betyr endringen for deg?

Kull 2016-17

  • Hvis du allerede har ECON2200, slipper du å ta  ECON1100 og ECON2220.
  • Hvis du allerede har ECON2915, kan du bruke dette fremfor ECON2610.

Din utdanningsplan er oppdatert med endringene i Studentweb. Hvis du trenger å gjøre endringer i utdanningsplanen din, send inn nettskjema, eller ta kontakt med SV-info.

Kull 2013-15

  • Hvis du ikke får tatt ECON2200, skal du ta ECON1100 og ECON2220 i stedet.
  • Hvis du ikke får tatt ECON2915, skal du ta ECON2610 i stedet.

Din utdanningsplan er oppdatert med endringene i Studentweb.  Hvis du trenger å gjøre endringer i utdanningsplanen din, send inn nettskjema, eller ta kontakt med SV-info.

Ta kontakt SV-info hvis du har noen spørsmål.

Publisert 11. apr. 2018 10:11