Endring i fordypningen i sosialantropologi

Det er endringer i fordypningen i sosialantropologi i bachelorprogrammet i utviklingsstudier.

Hva er endringen?

Metodeemnet SVMET1010 – Kvalitative metoder erstattes av SOSANT1050 – Etnografisk metode i 5. semester for studenter som begynner på bachelorprogrammet i utviklingsstudier høsten 2018 og velger fordypningen i sosialantropologi.

Hvis du begynte på utviklingsstudier høsten 2017 eller tidligere og ikke har SVMET1010, kan du erstatte SVMET1010 med SOSANT1050.

Hvis du trenger å gjøre endringer i utdanningsplanen din, send inn nettskjema, eller ta kontakt med SV-info.

Hvorfor skjer endringen?

Metodeemnet SOSANT1050 har inngått som obligatorisk metodeemne i bachelorprogrammet i sosialantropologi siden 2015. Det er anbefalt at studenter som velger fordypning i sosialantropologi og som planlegger å ta masterprogrammet i sosialantropologi tar metodeemnet i sosialantropologi fremfor SVMET1010.

Ta kontakt SV-info hvis du har noen spørsmål.

Publisert 11. apr. 2018 10:11 - Sist endret 11. apr. 2018 10:42